Opening Alzheimer Centrum Groningen in UMCG

Door: Universitair Medisch Centrum Groningen  21-10-2008
Trefwoorden: Gezondheidszorg, Onderwijs, Onderzoek

Veroudering en aan veroudering gerelateerde ziekten, waaronder de ziekte van Alzheimer, is hèt speerpunt van het UMCG in patiëntenzorg, onderwijs, opleiding en onderzoek. Alzheimer Nederland ondersteunt wetenschappelijk onderzoek om de oorzaken en behandeling van dementie te stimuleren. Focus van het onderzoek ligt op het herkennen van dementie (vroegdiagnostiek) en op de behandeling van klachten die gepaard gaan met de eerste fasen van dementie. In Groningen wordt in het bijzonder onderzoek gedaan naar het gedrag van mensen met dementie en het belang van bewegen.

In het Alzheimer Centrum Groningen werken zorgverleners en onderzoekers vanuit verschillende disciplines samen, waaronder het centrum Ouderengeneeskunde, de afdeling Neurologie, de vakgroep Verpleeghuisgeneeskunde, de onderzoeksgroep Moleculaire Neurobiologie en het centrum voor Bewegingswetenschappen.

Op 23 oktober ondertekenen vertegenwoordigers van Alzheimer Nederland en het Universitair Medisch Centrum Groningen tijdens een speciale bijeenkomst een convenant om de samenwerking binnen het Alzheimer Centrum Groningen te bekrachtigen.

Dementie: feiten en cijfers
Het aantal mensen met dementie stijgt als gevolg van de vergrijzing van de bevolking. De belangrijkste en meest bekende oorzaak van dementie is de ziekte van Alzheimer. Nederland telt momenteel ongeveer 270.000 mensen met dementie. Jaarlijks komen er 30.000 nieuwe dementiepatiënten bij. Volgens berekeningen van de Gezondheidsraad zal het aantal mensen met dementie de komende decennia toenemen tot 500.000 in 2050.

Dementie is een ziekte waarbij de verwerking van informatie in de hersenen is verstoord. Daaraan gepaard treden (in wisselende combinaties) veranderingen op in de persoonlijkheid, de stemming en het gedrag. Dementie heeft ingrijpende gevolgen voor mensen met dementie en hun naasten. Tweederde van alle mensen met dementie woont thuis. Gemiddeld duurt de ziekte acht jaar, waarvan mensen gemiddeld zes jaar thuis wonen. Mantelzorgers spelen een belangrijke rol in de zorg voor mensen met dementie. Gemiddeld genomen zijn er drie mensen betrokken bij de verzorging van een persoon met dementie (bron: Sociaal Cultureel Planbureau). Meer dan een miljoen Nederlanders hebben dus in hun nabije omgeving met dementie te maken.

Trefwoorden: Alzheimer, Dementie, Gezondheidszorg, Onderwijs, Onderzoek, Patiëntenzorg, Veroudering, Ziekenhuis

Contact Universitair Medisch Centrum Groningen

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share