UMCG start centrum voor ouderenzorg

Door: Universitair Medisch Centrum Groningen  05-06-2008
Trefwoorden: Arts, Ziekenhuis, Ouderen

UMCG start centrum voor ouderenzorg

29 mei 2008 Oudere mensen hebben vaak meerdere aandoeningen. De 'opstapeling' hiervan kan ouderen kwetsbaar maken. Dat maakt de zorg voor deze groep patiënten complex. Bij diagnostiek en behandeling van kwetsbare ouderen is het belangrijk om niet alleen naar de afzonderlijke lichamelijke aandoening(en) te kijken, maar deze in samenhang te zien met elkaar en sociale en geestelijke aspecten. In het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde (UCO) van het UMCG wordt op deze manier naar kwetsbare ouderen gekeken. Op donderdag 29 mei vindt de officiële opening van het centrum plaats met het symposium 'Van kopzorg naar topzorg'.

Het aantal ouderen in onze samenleving neemt de komende jaren fors toe. Op dit moment is bijna 14% van de Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder. In 2025 zal dit tot ruim 20% gestegen zijn. Met het stijgen van de leeftijd komen ook vaker (een combinatie van) ziekten en aandoeningen als artrose, hartziekten, hoge bloeddruk, dementie en depressie voor. Sommige aandoeningen die in een mensenleven ontstaan, genezen, maar laten sporen na. Een litteken is hiervan het meest bekende voorbeeld. Deze 'littekens' komen niet alleen in de huid, maar ook in andere organen voor. Daarnaast kunnen aandoeningen ontstaan die chronisch zijn. De opstapeling van al deze aandoeningen kan ouderen kwetsbaar maken en vraagt om een andere aanpak.

Kalenderleeftijd
De kalenderleeftijd is geen criterium voor de behandeling van een patiënt door het UCO. Het zijn meer de kenmerken van de patiënt die dit bepalen, zoals de fitheid en vitaliteit. Bij de behandeling staan het welbevinden en de kwaliteit van leven van de patiënt centraal. Ouderen met verschillende problemen kunnen in het UCO terecht. Bijvoorbeeld een oudere patiënt, die ondanks verschillende chronische ziekten redelijk stabiel functioneert, maar het ineens niet meer redt zonder aanwijsbare oorzaak. Of een oudere met angst voor dementie, of problemen met het geheugen of de taal. Op alle werkdagen is er bovendien een spreekuur voor acuut verwarde patiënten. Voor ouderen met (angst voor) valproblemen is er gezamenlijk spreekuur met een fysiotherapeut en een kracht- en balanstraining.

Het centrum omvat een polikliniek, een dagbehandelingscentrum en een consultatieve dienst voor opgenomen patiënten. Een internist Ouderengeneeskunde voert de regie, samen met een ouderen^verpleegkundige. Verder bestaat het team uit een neuroloog, een psychiater, een neuropsycholoog en een fysiotherapeut. Afhankelijk van de zorgvraag worden andere specialisten en/ of paramedici betrokken. Door deze multidisciplinaire aanpak kunnen patiënten beter behandeld worden. 

Gezond ouder worden
De oprichting van het UCO past in de focus van het UMCG op het thema gezond ouder worden. Het UCO neemt deel aan het nationaal programma Ouderenzorg dat ZonMw uitvoert in opdracht van het ministerie van VWS. Dit programma is gericht op het verbeteren van de uitkomsten van zorg voor de oudere mens.
Ook in het kader van opleidingen in de gezondheidszorg is het UCO actief. Gezien de toenemende vergrijzing zullen veel meer zorgverleners bekend moeten zijn met de specifieke problemen van de ouderen. Het UCO gaat samen met onder andere de Hanzehogeschool opleidingen verzorgen voor specialisten, huisartsen, ^verpleeghuisartsen, ^verpleegkundigen en verzorgenden. De opleidingen zullen voor een deel interdisciplinair zijn. Het voordeel hiervan is dat de verschillende zorgverleners al tijdens hun opleiding leren samenwerken.

Trefwoorden: Arts, Ouderen, Verpleeghuis, Ziekenhuis

Contact Universitair Medisch Centrum Groningen

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share