Betrokkenheid steden versterkt noordelijke lobby

Door: Vno-ncw Noord  04-06-2007

Nu alle collegeonderhandelingen in de drie noordelijke provincies afgerond zijn, is het zaak op volle kracht te werken aan de gezamenlijke koers van Noord-Nederland. Zeker nu het kabinet bezig is met het formuleren van nieuw beleid, is het essentieel dat Drenthe, Fryslân en Groningen gezamenlijk optrekken richting Den Haag. De noordelijke bestuurders kunnen het zich niet veroorloven te verzanden in tijdverslindende procedurele discussies over bestuurlijke toetreding van de G4 tot het SNN.

Juist waar het gaat om het versterken van de positie van Noord-Nederland als kennisregio en het verbeteren van de bereikbaarheid, is de directe betrokkenheid van de grootste stedelijke kernen van belang. Een aantal van deze dossiers, zoals de aanpak van de zuidelijke ringweg van Groningen, de besteding van de gelden in het Waddenfonds en de Zuiderzeelijn komen reeds op zeer korte termijn in een cruciale fase. Het is een test voor de kracht van de noordelijke samenwerking. Juist het provinciale en grootstedelijke belang is gediend met een eensgezinde gezamenlijke noordelijke inzet. Wanneer de afzonderlijke provincies zich tegen elkaar laten uitspelen, staat het gehele Noorden met lege handen. Daar is niemand bij gebaat.