Friese goede doelen ontvangen forse donaties uit handen van Bernard Wientjes

Friese goede doelen ontvangen forse donaties uit handen van Bernard Wientjes van Vno-ncw Noord

Door: Vno-ncw Noord  17-05-2007

De gekozen doelen zijn in gezamenlijkheid voorgedragen door Durk van Tuinen, voorzitter VNO-NCW Friesland en de Commissaris van de Koningin in de provincie Fryslân, Ed Nijpels. Het Fonds 100 jaar VNO-NCW heeft de voordracht van deze drie Friese doelen gehonoreerd omdat alle organisaties vooral jongeren perspectief bieden op een goede plek binnen de samenleving. Dat is niet alleen voor hen belangrijk, maar ook voor onze samenleving als geheel. De drie gekozen stichtingen hebben gemeen dat zij investeren in de toekomst van mensen door cultuur, werk, economie en sport met elkaar te verbinden.
Het Fonds 100 jaar VNO-NCW doet twee keer per jaar een schenking van 45.300 euro. Afwisselend gaat het bedrag naar een organisatie die ondernemerschap bevordert en een organisatie die een sociaal-maatschappelijk doel nastreeft. Dit jaar worden beide schenkingen in Friesland gedaan. Het fonds is in 1999 opgericht ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van VNO-NCW met het geld dat daarvoor door ondernemingen is bijeengebracht.