Malietoren bepleit aanleggen Zuiderzeelijn

Malietoren bepleit aanleggen Zuiderzeelijn van Vno-ncw Noord

Door: Vno-ncw Noord  07-11-2007

VNO-NCW is uitgepolderd waar het de Zuiderzeelijn betreft. Er is genoeg gepraat. Het moet uit zijn met loze praatjes die geen enkel gaatje vullen. Vanaf het nationale hoofdkantoor van VNO-NCW in Den Haag met uitzicht op de Utrechtsebaan en het Malieveld worden automobilisten en andere passanten met chocoladeletters daarom geïnformeerd dat het de hoogste tijd wordt voor de aanleg van de Zuiderzeelijn (zie bijgevoegde foto).

Na de start gisteren op de Grote Markt in Groningen verspreidt de campagne van de voorstanders van de Zuiderzeelijn zich als een olievlek over het land. Vandaag volgen er ondermeer campagneborden langs invalswegen in Amsterdam, Groningen en Leeuwarden. In een paginagrote advertentie in de regionale dagbladen laten Noordelijke prominenten hun tanden zien aan het kabinet. De boodschap is simpel: Noord-Nederland is uitgepolderd: Aanleggen die Zuiderzeelijn!

Campagneleider Hans Haerkens: 'Na 12 jaar lang te hebben gediscussieerd is het de hoogste tijd dat de kogel door de kerk gaat. De Zuiderzeelijn helpt regio's buiten de Randstad - waar nog ruimte is - beter te ontsluiten en zorgt voor een netwerk van snelle infrastructuur voor het Europa van morgen. Daardoor gaan de economie, arbeidsmarkt en woningmarkt binnen Nederland en op termijn in Noordwest-Europa beter werken. Dit land snakt naar nieuwe infrastructuur die de Randstad meer ademruimte biedt. Daarbij dienen gemaakte afspraken die hun vertaling hebben gekregen in opeenvolgende regeerakkoorden te worden nagekomen. Het marchanderen over de Zuiderzeelijn kan rekenen op een heftig maatschappelijk verzet'.

Het actiecomité vindt dat er geen excuses meer zijn voor de minister om op 7 november te besluiten de Zuiderzeelijn aan te leggen. Haerkens: 'Het recente pleidooi van Loek Hermans (voozittter MKB Nederland), Bernard Wientjes (voorzitter VNO NCW) Elco Brinkman (voorzitter Bouwend Nederland) en Martin van Pernis (voorzitter Raad van Bestuur Siemens Nederland) was duidelijk: de berekeningen waarmee de ambtenaren in Den Haag schermen kloppen niet. De marktpartijen staan te trappelen om een verantwoorde en exploitabele Zuiderzeelijn (HST-3) aan te leggen.'Actiecomité 'Hier trekken we de lijn'

Het actiecomité zet zich in voor de aanleg van een snelle openbaar vervoer verbinding tussen Noord-Nederland via Flevoland met de Randstad. Met de campagne willen de leden van het actiecomité (werknemers, werkgevers, vakbonden, studenten, jongeren en politieke en maatschappelijke organisaties) er bij het kabinet en de Tweede Kamer op hameren dat de gemaakte afspraken met het noorden, opnieuw bevestigd in het regeerakkoord van het zesde kabinet dat zich erover buigt, worden nagekomen en de Zuiderzeelijn wordt aangelegd. Op 7 november neemt de minister een besluit over de aanleg van de Zuiderzeelijn.