Noordelijk bedrijfsleven stimuleert ondernemerschap in Derde wereld

Noordelijk bedrijfsleven stimuleert ondernemerschap in Derde wereld van Vno-ncw Noord

Door: Vno-ncw Noord  12-02-2008

Noordelijk bedrijfsleven stimuleert ondernemerschap in Derde wereld

Tijdens de bijeenkomst “Derde wereld in bedrijf” van VNO-NCW Noord bleek dat bedrijven in Noord-Nederland bovengemiddeld betrokken zijn bij de Derde wereld. De enige effectieve manier om de situatie in de Derde wereld te verbeteren is het stimuleren van ondernemerschap ter plaatse.

Samen met Minister Koenders van Ontwikkelingssamenwerking stelde VNO-NCW Noord vast dat veel noordelijke bedrijven actief zijn bij projecten met betrekking tot de Millenniumdoelstellingen. Mede onder aanvoering van VNO-NCW zetten Noordelijke ondernemers bij projecten in de Derde wereld hun kwaliteiten direct op locatie in, bijvoorbeeld binnen het PUM-project. Hierbij wordt de kennis en kunde van Nederlandse managers in veel ontwikkelingslanden ingezet.

Uitgangspunt is ontwikkelingssamenwerking op gelijkwaardige basis. Belangrijk hierbij is dat men voortdurend door de bril van de lokale situatie blijft kijken, zodat het best gebruik gemaakt kan worden van de reeds aanwezige kennis en competenties. Een ander goed voorbeeld van een dergelijke aanpak is “The Hunger Project”. Deze organisatie laat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen situatie. Ze maken mensen zich bewust van hun eigen vermogens en helpen ze vervolgens bij het herkennen en benutten van kansen. Ondernemerschap is hierbij de sleutel naar de oplossing.

Millenniumdoelstellingen

In 2000 heeft de VN beloofd binnen vijftien jaar de armoede in de wereld flink terug te dringen. Deze belofte is vervat in acht millenniumdoelen: uitbanning van extreme armoede; alle kinderen naar de basisschool; vrouwen en mannen gelijk; minder kindersterfte; minder moedersterfte; bestrijding HIV/Aids, malaria en andere ziektes; milieubescherming, veilig drinkwater en minder mensen in krottenwijken; wereldwijd partnerschap voor ontwikkeling.