Slagkracht door daadkracht, herindeling Fryslân noodzakelijk

Slagkracht door daadkracht, herindeling Fryslân noodzakelijk van Vno-ncw Noord

Door: Vno-ncw Noord  16-05-2007

Het bedrijfsleven heeft belang bij een efficiënte overheid die op haar taak is berekend. In de loop der tijd is een wildgroei aan gemeentelijke samenwerkingsverbanden ontstaan die dreigen te verhullen dat veel gemeenten niet de juiste schaalgrootte hebben om hun taken te vervullen. Een gemeente als Ferwerderadiel heeft nog geen negenduizend inwoners en zit daarom met drie buurgemeenten in het samenwerkingsverband Middelsee Gemeenten. Het inwonertal van deze vier gemeenten blijft nog steeds beneden de ondergrens van 45.000 inwoners die VNO-NCW Noord aan de minimale schaalgrootte van gemeenten zou willen stellen. Door herindeling zullen gemeentelijke organisaties ontstaan die beter en sneller in staat zijn te reageren op ontwikkelingen op vitale beleidsterreinen die gemeenten en daarmee hun inwoners raken. Bovendien komt de democratische legitimering zo weer bij de gemeenteraad te liggen en niet bij een samenwerkingsverband op afstand.

Een dergelijke operatie heeft in Denemarken zeer goed uitgepakt. Daar is het aantal gemeenten teruggebracht van 271 naar 98, met een gemiddelde grootte van 55.000 inwoners. De centrale Deense overheid zette de gemeenten simpelweg voor het blok en gaf ze een half jaar de tijd om geschikte fusiepartners te vinden. Met succes. Een dergelijk vertoon van daadkracht is ook in Fryslân gewenst, zodat het aantal gemeenten fors verminderd kan worden.

Hoewel de tijd van 11 steden en dertig grietenijen ver achter ons ligt, zorgt de huidige bestuurlijke situatie in Fryslân er nog steeds voor dat noodzakelijke ontwikkelingen op z’n elf-en-dertigst verlopen. Het feit dat deze uitdrukking voor traag verlopende processen uit Fryslân stamt, is niet iets om trots op te zijn en een reden te meer om het tegendeel te bewijzen door met daadkracht te snoeien in het aantal gemeenten.