VNO-NCW Noord start meldpunt kredietcrisis voor ondernemers

VNO-NCW Noord start meldpunt kredietcrisis voor ondernemers van Vno-ncw Noord

Door: Vno-ncw Noord  23-01-2009

VNO-NCW Noord start meldpunt kredietcrisis voor ondernemers

Ondernemersorganisatie VNO-NCW Noord heeft de website www.meldpuntkredietcrisis.nl geopend. Via deze website kunnen ondernemers aangeven op welke manieren zij geraakt worden door de internationale kredietcrisis. Het kan bijvoorbeeld gaan om zaken als problemen rond kredietverlening en personeelszaken.

Met het meldpunt wil VNO-NCW Noord inventariseren op welke manier noordelijke ondernemers de gevolgen van de kredietcrisis ondervinden. Met voorbeelden uit de praktijk kan VNO-NCW Noord in overleg treden met de diverse overheden over mogelijke maatregelen om deze knelpunten zoveel mogelijk op te lossen. Op www.meldpuntkredietcrisis.nl  kunnen ondernemers via een simpel formulier aangeven tegen welke problemen zij aanlopen.

VNO-NCW Noord is de grootste ondernemersorganisatie van Noord-Nederland en behartigt de belangen van 12.000 bedrijven. Met 1.500 persoonlijke leden is VNO-NCW Noord een veelzijdig netwerk en een gerespecteerd gesprekspartner voor vele overheden.