Watersport4all | Drinkwaterbedrijven - VROM-Inspectie legionella

Door: Watersport4all  19-05-2009
Trefwoorden: Watersport, Jachthaven, Drinkwaterbedrijven

watersport4all.nl


Drinkwaterbedrijven - VROM-Inspectie legionella

Het VROM-Inspectie en diverse drinkwaterbedrijven gaan de bedrijven die een groot legionella-besmetting risico vormen, nog beter controleren en tevens informeren. De inspecteur-generaal Harry Paul van het VROM-Inspectie en de directeur Theo Schmitz van de vereniging van drinkwaterbedrijven (Vewin) onder tekenden hiervoor het convenant Interventiestrategie Legionellapreventie.
De nieuwe aanpak zorgt ervoor dat de regels om legionella te voorkomen 'nog beter worden nageleefd'.

In ons land, zijn er ca. 10.000 bedrijven, waarbij veel en/of kwetsbare bezoekers en klanten komen.
Het legionellabesmetting in het water zorgt hier voor hogere risico's voor de gezondheid van bezoekers.

Uit onderzoek bleek dat veel bedrijven pas met de legionellaregels aan de slag gaan nadát ze gecontroleerd worden.
Dit zijn uiteraard schrikbaarende resultaten uit het onderzoek.
We zullen het maar niet over de gevolgen hebben wanneer een jachthaven, een x aantal consument(en) hier mee besmet!

Om de legionellapreventie te verbeteren, spreekt de VROM-Inspectie en Vewin af dat de drinkwaterbedrijven 'prioritaire' bedrijven bezoeken.
Die groepen bedrijven krijgen in overleg met brancheorganisaties ook voorlichting op maat.
De drinkwaterbedrijven voeren de controles uit, onder regie van de VROM-Inspectie.
Bedrijven waar na (her-)controle nog steeds overtredingen worden geconstateerd, worden overgedragen aan de VROM-Inspectie die "handhavend optreedt".

Een legionella-besmetting is nooit volledig te voorkomen.
De VROM-Inspectie en de 10 Nederlandse drinkwaterbedrijven, verenigd in Vewin, streven er naar dat bedrijven zich bewust zijn van de risico's in hun situatie en er alles aan doen om besmetting te voorkomen.
De regels om legionella te voorkomen zijn een goede inventarisatie van de risico's, het nemen van maatregelen, een goed beheer van de waterinstallatie, regelmatig nemen en analyseren van monsters en het zetten van de juiste stappen bij een geconstateerde besmetting.

[i] Wilt u meer weten of heeft u nog vragen, plaats deze dan gerust in ons: Watersport Forum.

Trefwoorden: Drinkwaterbedrijven, Jachthaven, Legionella-besmetting, Watersport, Watersport Forum,