Watersport4all | Watersport bedrijven en Jachthavens

Door: Watersport4all  21-05-2009
Trefwoorden: Watersport, Schepen, Jachthavens

watersport4all.nl


Watersport bedrijven en Jachthavens.

Zoals u weet verhuren jachthavens ligplaatsen voor pleziervaartuigen.
De jachthavens kunnen we onder verdelen in drie typen jachthavens, te weten:
commerciële havens, verenigingshavens en gemeentelijke havens.
Ruim 3/4e heeft hier van ook goede inkomsten van.
Denkt u bijv. aan verwante diensten, repair afdeling van oa.
schepen, jachtverhuur, jachtbemiddeling en het aanbieden van van winterstalling, campingplaatsen en niet te vergeten de horeca.

Trends verleggen zich altijd.
- De aantal dagen van de aaneengesloten bootvakanties worden korter.
- De toenemende behoefte aan luxe en gemak van de faciliteiten.
- De toename aantal buitenlandse watersporters, vooral Duitsers. 
- Vergrijzing bij de bezitters van motorboten, en zeiljchten.   
- Scheefgroei tussen geïnvesteerd vermogen en exploitatiemogelijkheden.

Kansen en bedreigingen.
- Het is een vergrijzende bevolkingsdeel en heeft veel vrije tijd en een relatief hoog besteedbaar inkomen.
Vaak besteden ze het onderhoud van de boten uit.
Het is dan wel zo, de kleine waterrecreant als de toervaart kan profteren van de groep watersport ouderen.
- De huidige aansluiting van de jachthavens naar het recreatieve plekje in de gewenste omgeving van de jachthavens.
- Aaleggen van extra voorzieningen en evt. het aanbieden van meer luxe en gemak in de haven, kunnen jachthavens zich onderscheiden.
Wat wel belangrijk is voor jachthavens in de gebieden waar de wachtlijsten teruglopen.
- Huidige toename van de regelgeving, in het bijzonder milieuwetgeving en natuur- en waterwetgeving.
Zoals u wellicht al weet is het vanaf 2009 een lozingsverbod voor toiletwater.
- De natuurrichtlijnen zijn vastgelegd in Natura 2000 en zorgen voor onduidelijkheid in de recreatiesector.
- Het beveiligingsniveau van pleziervaartuigen is onvoldoende cq. onder de maat.

T
oekomst.
De stemming is beslist goed.
Er is veel belangstelling voor de watersport.
Het komt vaak voor dat bij de meeste bedrijven de voorraden en de bezettingsgraad op een hoog niveau is.
De ligging van de haven en de kwaliteit van de, haven en de faciliteiten bepalen in grote mate de hoogte van de tarieven.
Hierbij maken we wel de nuancering dat het niet bij alle jachthavens goed gaat.
Om de kritische, veeleisende consument te bedienen zijn namelijk investeringen vereist in extra voorzieningen en in gemak en luxe.

Toekomstperspectief.
Commerciële havens met weinig tot matige voorzieningen hebben een minder goede toekomst dan gemoderniseerde jachthavens met extra faciliteiten.
Dit wordt steeds duidelijker, omdat op steeds meer plaatsen wachtlijsten verdwijnen.
Veel ondernemers in de watersport besefen dit ook.
Om de toekomst goed en veilig te stellen is er de afgelopen jaren fink geïnvesteerd, ook in nieuwe havens.
De gemiddelde kwaliteit van jachthavens neemt hierdoor toe.
Dit resulteerd dan wel in hogere tarieven.
Er zijn ook jachthavens die deze investeringen bewust niet meer maken.
Vooral in de Randstad gebeurt het daarbij steeds vaker dat jachthavens verdwijnen om plaats te maken voor bijvoorbeeld 2e woningen aan het water.

Heeft u vragen of opmerkingen, plaats deze gerust in ons: Watersport Forum.

Trefwoorden: Havens, Jachtbemiddeling, Jachthavens, Jachtverhuur, Pleziervaartuigen, Schepen, Watersport