Symposium 'De toekomst van de professionele zorg' op donderdag 11 juni 2009

Door: Zorg Innovatie Forum  12-05-2009

Programma

9.00 uur Ontvangst

10.00 uur Opening dagvoorzitter mw. dr. Margo Brouns, NHL Talma lector voor
Innovatie & Competentie-ontwikkeling in de zorg

10.10 uur De stijl van leiderschap en de relatie tussen management en werkvloer,
mw. drs. Claudia Zuiderwijk, voorzitter Tergooiziekenhuizen

10.50 uur Wat vraagt de arbeidsmarkt van competenties in de zorg,
mr. drs. Marius Buiting, Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO

11.30 uur Pauze

11.50 uur Nederlandse politieke cultuur en ontstaan van de verzorgingsstaat,
prof.dr. Henk te Velde, hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis, Rijksuniversiteit Leiden
Première TV-documentaire A.S. Talma

12.30 uur Lunchpauze

13.30 uur 1e workshopronde Arbeid en Zorg

14.30 uur Pauze

14.45 uur 2e workshopronde Arbeid en Zorg

Parallel aan de workshoprondes
13.30 uur Historisch Seminar A.S. Talma
13.30 uur Presentaties en toekenning Talma Innovatie Prijs

16.00 uur Aanbieding studie over A.S. Talma aan Staatssecretaris dr. Jet Bussemaker

16.15 uur Toespraak Staatssecretaris dr. Jet Bussemaker

16.45 uur Nazit