Alternatief EHBO diploma

Door: Beanfield Medical  14-05-2008

Het ministerie heeft de bijzondere positie van het Oranje Kruis t.a.v. EHBO diploma losgelaten. Concreet betekent dit dat nu ook andere diploma's gelijkgesteld zijn aan het EHBO diploma en als zodanig geldig zijn. Met name voor bedrijven en instellingen die een verplichting hebben personeel op te leiden tot EHBO'er kunnen hiervan profiteren. Denk hierbij aan brancheverenigingen die bepaalde eisen stellen danwel keurmerken met soortgelijke intenties.

Bijzondere aandacht verdient het diploma Medic First Aid wat uit Engeland is overgewaaid. Deze cursus wordt al langere tijd daar gegeven en biedt leken de mogelijkheid zich te laten scholen tot volwaardig EHBO'er in 6-12 uur. Een cursus van 6 uur is de basis waarin, onder andere, de reanimatie wordt aangeleerd alsook het optimaliseren van de ademhaling. De standaard cursus van 12 uur voorziet ook nog in kennis en vaardigheden die onstaan bij acute ziektebeelden.

De cursus wordt inmiddels, onder streng toezicht van de Engelse ontwikkelaar EMP gegeven. Instructeurs hebben een intensieve cursus gehad en zowel de instructeurs als de cursusinhoud staan onder toezicht. De registratie van de diploma's en geldigheidsduur wordt ook in Engeland gedaan.

De cursus kenmerkt zich door een systematische lesmethode waarbij aan de hand van een DVD situaties en de daarbij behorende handelingen worden uitgelegd. De instructeur heeft als taak de handeling te verduidelijken en te beoordelen in hoeverre de cursisten de handeling goed uitvoeren. Grootste rol voor het oefenen van de handelingen ligt bij de cursist zelf omdat deze in drietallen de handeling aan elkaar uitleggen, ondergaan en uitvoeren. Op deze wijze wordt maximaal invulling gegeven aan het leren.

Vanwege de gelijkstelling kan iedereen met een geldig EHBO diploma deelnemen aan de herhalingscursus. Jaarlijks moet er een "renewal" plaatsvinden zodat aangetoond kan worden over de kennis en vaardigheden te beschikken.

Voor meer informatie: www.beanfield.nl