Advies en changemanagement

Door: Weijs Consult  19-05-2011
Trefwoorden: Organisatie verbetering, advies, consultancy. LEAN, efficiency, klantgericht woningcorporatie

Project- en Programmamanagement
Voor het binnen planning en budget behalen van concrete verbeterdoelstellingen.

Verandermanagement
Voor het initieren en realiseren van een op de organisatie toegesneden veranderaanpak.

Interim management
Voor het opzetten van afdelingen en realiseren van concrete doelstellingen met een team of afdeling.

Strategievorming en implementatie
Voor het begeleiden van strategievorming en concretiseren naar strategische en operationele doelstellingen.

Trefwoorden: Organisatie verbetering, advies, consultancy. LEAN, efficiency, klantgericht woningcorporatie