Recente projecten

Door: Weijs Consult  19-05-2011
Trefwoorden: Organisatie verbetering, advies, consultancy. LEAN, efficiency, klantgericht woningcorporatie

Recente projecten:

 • Woonruimtebemiddeling Woningcorporatie
 • Reorganisatie Woningcorporatie
 • Strategische advisering Woningcorporatie
 • Verbetering en digitalisering mutatieproces Woningcorporatie (LEAN)
 • Cultuuromslag en verbetering gemeentelijke buitendienst (LEAN) 
 • Marktconform werken gemeentelijke buitendienst (LEAN)
 • Verbetering klantgerichtheid Woningcorporatie
 • Interim management
 • Visie vorming gemeentelijke dienst openbare ruimte
 • Doorlichting klantprocessen Woningcorporatie (LEAN)
 • Invoeren webportaal Woningcorporatie
 • Sturen met een balanced scorecard Woningcorporatie
 • Verbetering klantprocessen drinkwaterbedrijf (LEAN)
 • Vertaling beleid naar Kritische Prestatie Indicatoren
 • Verbetering productieprocessen Industrieel bedrijf (LEAN)
 • Coaching young proffesionals
 • Ontwikkelen woondiensten
 • Pakketselectie
 • Implementatie van systemen bij woningcoporatie
 • Opstellen van documentbeleid
 • Verbeteren van processen bij zakenlijke dienstverlener (LEAN)
 • Verbeteren van processen bij industrieel bedrijf (LEAN)
 • Marketing van digitale diensten
 • Activity bases budgetting (LEAN)

Trefwoorden: Organisatie verbetering, advies, consultancy. LEAN, efficiency, klantgericht woningcorporatie