Blue Loeks Marine, maritieme professional voor de pleziervaart

Blue Loeks Marine, maritieme professional voor de pleziervaart van BlueLoek Marine Jachtexperts

Door: BlueLoek Marine Jachtexperts  23-03-2008
Trefwoorden: Taxatie, Expertise, Expert

Werkwijze Dikte meting

Hier wordt de romp of het casco onder de waterlijn op een vooraf vastgesteld aantal punten (12-20) per zijde gemeten, na te zijn afgeklopt. Ook “verdachte” plekken worden zonodig gemeten.
Dikke lagen zoals antifoulings beïnvloeden soms de meting. In dat geval zal een dergelijke laag plaatselijk worden verwijderd, zodanig dat het primaire verfsysteem intact blijft. Beschadiging van het primaire verfsysteem probeert Blue Loeks Marine te vermijden door afzonderlijk ultrasoon de verflaagdikte te meten en de gemeten materiaaldikte hiermee te corrigeren.
Door de ultrasone meting kan er van een zijde van het materiaal gemeten worden en is het boren van gaten in het schip niet nodig. Van deze metingen wordt een meetrapport opgesteld waarin de meetwaarden en de plaats daarvan op de scheepsromp eenduidig en overzichtelijk zijn vastgelegd.
Deze metingen zijn belangrijk bij de beoordeling van zowel het acceptatierisico van stilliggende woonschepen als bij varende (plezier-)vaartuigen en worden vaak uitgevoerd bij eigendom of risico overdracht. Als extra kan ook de materiaal dikte van het dek of de opbouw gemeten worden en desgewenst de afzonderlijk verflagen

Tijdens de diktemeting zal het schip toegankelijk moeten zijn op de wal en ontdaan van aangroei.

Osmose onderzoek en vochtmeting
Wat is osmose:
Bij vezel versterkte schepen wordt de term "osmose" algemeen gebruikt voor een aantal problemen in het onderwaterschip. Het verschijnsel is vaak te herkennen aan blaasjes of grotere blazen op de romp. Bij het doorprikken hiervan komt er vaak een zuur ruikende vloeistof vrij. Over dit onderwerp bestaat veel onduidelijkheid en is een dankbaar onderwerp voor het ontstaan van schrikbeelden bij eigenaar en toekomstige eigenaar. De vele verhalen en publicaties zorgen veelal voor verwarring en leidt veelal tot onnodig grote reparaties en hoge kosten.


Een beknopte verklaring voor het ontstaan van osmose:
Kunststof schepen zijn opgebouwd uit lagen glasvezel die met elkaar zijn verbonden door een hars, het zogenaamde laminaat. Bij het fabricageproces wordt een katalysator toegevoegd aan de hars, waardoor het water uit de hars verdwijnt en het geheel een vaste samenstelling vormt.

Het laminaat wordt tegen indringend vocht beschermd door de buitenste laag van het schip, de zogenaamde gelcoat en eventueel later aangebrachte lagen epoxy. Ondanks deze beschermende lagen kan water door diverse oorzaken (bijvoorbeeld veroudering, beschadigingen in de gelcoat, slechte verwerking tijdens bouw e.d.) in het laminaat binnendringen.
Het binnendringende water reageert vervolgens met stoffen in het laminaat waardoor de hars in zijn oorspronkelijke bestanddelen terugvalt en er o.a. een zuur vocht ontstaat in een vochtinsluiting.
Het ingesloten vocht heeft veelal hogere concentraties van diverse stoffen dan het buitenboordwater waardoor er een water aanzuigende werking optreedt van laag naar hoog totdat er een evenwicht ontstaat. Het binnendringen van water wordt dus versterkt waardoor de druk in het laminaat toeneemt.

Hierdoor kan op delaminatie ontstaan door vochtinsluitingen die diep in het laminaat zijn ontstaan of blazen als de vochtinsluiting zich meer oppervlakkig bevindt tussen de gelcoat en het laminaat.
Dit zijn de zichtbare kenmerken van osmose en indien het proces zich in deze fase bevindt dan is het laminaat in meer of mindere mate aangetast en is nader onderzoek nodig. Kleinere vochtinsluitingen hoeven geenszins hoge kosten of grote reparaties te betekenen als u tijdig maatregelen neemt.

Met een vochtmeter kunnen we een goede indicatie krijgen in welk stadium het onderwaterschip zich bevindt en een inschatting maken of een schip een verhoogde kans heeft om in de toekomst osmoseblazen te gaan ontwikkelen.

Tijdens de vochtmeting zal het schip vrij van aangroei, droog en toegankelijk moeten zijn op de wal.

Aankoopkeuring of verkoopkeuring

Er zijn diverse redenen waarbij inspectie van een schip door een expert is gewenst.
De voornaamste is dat u tijdens uw bezichtiging verliefd wordt op het schip en geen oog meer heeft voor de minpunten. Kortweg, het kopen van een jacht is vaak een emotionele aangelegenheid. Het is daarom verstandig het schip door een onafhankelijke en integere expert met een objectieve blik te laten beoordelen.
Blue Loeks Marine verzorgt deze inspectie en beoordeeld onafhankelijk en objectief het schip van u dromen en neemt hier ruim de tijd voor.
Een keuring bij aan- en verkoop geeft een duidelijk en reëel beeld van het schip voor de opdrachtgever, veelal de koper. Desgewenst worden wezenlijke gebreken ook toegelicht aan derden, de verkoper, met als doel overeenstemming te bereiken over de transactie.
Bij aankoop- en verkooptransacties is het wettelijk verplicht dat de verkoper de hem bekende gebreken meldt (meldingsplicht) en dat de koper de te kopen waar op gebreken onderzoekt (onderzoeksplicht). Mocht er onverhoopt toch een conflict ontstaan na de koop van het vaartuig dan staat u volgens de wet zeer sterk daar u heeft voldaan aan uw onderzoeksplicht bij aankoop.
In de uitgebreide beoordeling zijn o.a. opgenomen de conditie van romp, dek en opbouw, voortstuwingsinstallatie, technische installaties, elektrische installaties, gasinstallatie, tuigage, constructie en veiligheid voor schip en opvarenden. Daarnaast kunt u nog uw specifieke punten aangeven. Een proefvaart is optioneel.
Geen enkel schip is gelijk en keuring is daarom maatwerk waarvoor u bij Blue Loeks Marine in goede handen bent.

Het duidelijke en gedetailleerd keuringsrapport vermeldt alle wezenlijke gebreken met een bijbehorend advies of aandachtspunt, eventueel ook van de te verwachten reparatie -, en vervangingskosten.
Hierdoor weet u precies waar u aan toe bent

Trefwoorden: Aankoopkeuring, Diktemeting, Expert, Expertise, Integer, Keuringsrapport, Maritiem, Motorboot, Osmose, Osmoseonderzoek, Quickscan, Romp, Schip, Taxatie, Verkoopkeuring, Vochtmeting, Woonark, Zeiljacht,

Contact BlueLoek Marine Jachtexperts

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share