Bijzondere verlichting voor bijzonder fietspad

Bijzondere verlichting voor bijzonder fietspad van Indal

Door: Indal  23-03-2007

Voor mensen van buiten Waalwijk mag de naam van het Halvezolenpark misschien weinig goeds beloven; de bewoners van de Brabantse gemeente weten wel beter. Zij kennen ook de historie die met de naam verbonden is: de 4100 meter lange, groene corridor vervangt een lang geleden in onbruik geraakte spoorlijn, die dwars door Waalwijk liep en door de plaatselijke bevolking geringschattend de Halvezolenlijn werd genoemd. De kern van het nieuwe park is een comfortabele fietsroute, waarvan de aanleg gestaag vordert. Op 31 augustus wordt het park officieel geopend.

De langgerekte vorm van het Halvezolenpark en de historie zijn bijzonder. Ook de aanleg en inrichting moesten dat worden, besloot de gemeente. De geconsulteerde landschapsarchitecten stelden hoge eisen aan de kwaliteit. “Het park moest een geheel eigen sfeer krijgen en dat gold ook voor de openbare verlichting”, vertelt Ger Versteeg, die als beleidsmedewerker Beheer van de gemeente bij het project betrokken is. “Dus geen traditionele mast en armatuur zoals we die in de gemeente hadden staan. De vormgeving woog zwaar.”
Uiteindelijk viel de keuze op de Azur, een bijzondere mast/armatuur-combinatie, die is geleverd door Industria Technische Verlichting. “De Azur heeft een link met de spoorweg”, zegt Versteeg. “De mast lijkt een beetje op een bovenleiding. Daar komt natuurlijk bij dat de armatuur modern is en een goede lichttecniek heeft.”

Goede keuze

Dat laatste werd doorgerekend door A. Hak Infranet, de installateur van het project. Ben van der Linden, hoofduitvoerder voor regio Zuid (werkend vanuit de Veghelse vestiging van het bedrijf) is sinds de eerste ideeën voor het fietspad betrokken bij de plannen. “De gemeente heeft onze deskundigheid ingeroepen voor het maken van een verlichtingsplan, zoals ze dat vaker doen. Dat hebben we gemaakt op basis van de NSVV-norm (van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde, red.), met aandacht voor de gewenste kleur, sterkte en gelijkmatigheid van het licht. Toen de Azur was gekozen hebben we het verlichtingsplan vervolgens samen met Ger Versteeg ook getoetst.”
Van der Linden vervolgt: “Wij kijken niet naar het ontwerp van een armatuur. Of je iets mooi of lelijk vindt, is toch subjectief. Het gaat ons om de technische kwaliteiten. De Azur is technisch en economisch een goede keuze.”

Martin van Rees zal dat niet tegenspreken. Maar de accountmanager van Industria (voor Noord-Brabant en Limburg) is wel kritisch: “Je kunt een heel mooi design-product leveren; het moet wel functioneel en lichttechnisch verantwoord zijn en de armaturen moeten goed geïnstalleerd kunnen worden. Gelukkig is dat met de Azur het geval.” Er worden in totaal 112 mast/armatuur-combinaties geleverd.

Industria

Industria is al leverancier van verlichting in Waalwijk, maar de keuze voor de Azur betekende in eerste instantie dat de gemeente voor een andere partij koos. De Azur is namelijk een product uit het productenpakket van 3E-international, dat ten tijde van de aanbesteding door een ander bedrijf werd vertegenwoordigd. Tijdens het traject werd Industria overgenomen door de Spaanse INDAL Group, waartoe 3E-international al behoorde. Industria heeft momenteel de producten van 3E in het productpakket, en Versteeg kreeg voor het Halvezolenpark zodoende met Industria te maken. “En daar was ik eigenlijk best blij mee, want daar hebben we al jaren een goede relatie mee.”

Na de officiële opening in augustus is het fietspad in het Halvezolenpark nog niet helemaal klaar. Het deel tussen de Akkerlaan en het Drongelenskanaal is nog niet meegenomen in de aanleg. Momenteel buigt de gemeente zich over (de financiering) van het slotakkoord. Pakt dat positief uit, dan moet het bestemmingsplan nog worden aangepast. De aanleg van het laatste stuk fietspad is begin volgend jaar voorzien.


Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M. van Rees, Account Manager bij Industria Technische Verlichting, telefoon: 010-2640164.