“Het Groene Woud moet echt gaan leven”

Door: Het Groene Woud  24-05-2006
Trefwoorden: Gebiedsontwikkeling, Nationaal Landschap

BOXTEL - Voor Het Groene Woud was 2005 een jaar met vele hoogtepunten. Het natuurgebied binnen de stedendriehoek Eindhoven-Den Bosch-Tilburg kreeg de status van Nationaal Landschap, minister Peijs opende de Natuurbrug over de A2 en het eerste Streekfestival in Liempde trok meer bezoekers dan verwacht. Maar volgens Jan van Homelen, burgemeester van Boxtel, zijn er in het afgelopen jaar ook bijzondere ambities voor 2006 neergelegd. “Bewoners en lokale ondernemers moeten de streek gaan zien als een belangrijk aspect van hun eigen identiteit.”

Als burgemeester van het centraal in het gebied gelegen Boxtel heeft Jan van Homelen de hele ontwikkeling van Het Groene Woud van dichtbij gevolgd. Met een zekere affectie merkt hij op dat Het Groene Woud het handelsmerk van zijn gemeente aan het worden is.
2005 was voor het project volgens hem vooral een actief jaar. “De meest in het oog springende gebeurtenis was natuurlijk het moment dat Het Groene Woud werd aangewezen als Nationaal Landschap”, vertelt hij. “Daarmee is op rijksniveau de nodige erkenning voor al onze inspanningen tot uitdrukking gekomen.”
Maar ook de opening van de Natuurbrug tussen Best en Boxtel omschrijft Van Homelen als cruciaal in de totale ontwikkeling van het gebied. Evenals de start van Lifescape, een Europees subsidieproject dat helpt bewoners, bezoekers, ondernemers en investeerders te betrekken bij duurzame ontwikkeling van regionale identiteit en economie. “Het Groene Woud bevordert de landschapsidentiteit van het gebied, en deze regionale identiteit vormt de motor voor de economische ontwikkeling. Dit sluit naadloos aan op Lifescape”, stelt de burgemeester. “Belangrijk is nu dat Het Groene Woud echt gaat leven bij de bevolking.”

Streekfestival
Op 26 juni 2005 vond het Streekfestival plaats op Landgoed Velder in Liempde. Zeventig standhouders trokken maar liefst 12.000 bezoekers. “Een prachtig en attractief evenement, waarbij veel regionale ondernemers actief waren”, blikt Van Homelen terug. “Persoonlijk vond ik het een goede, oer-Brabantse festiviteit. Het karakter van de Brabantse streek kwam sterk tot uitdrukking. De bezoekers bleken graag producten uit hun eigen regio te willen zien. Met bijvoorbeeld kaas en gedistilleerd hebben we heel streekeigen producten te bieden.”
Uit een evaluatie is gebleken dat ook de deelnemers zelf erg tevreden waren. Dusdanig tevreden dat het Streekfestival op 2 juli aanstaande een vervolg krijgt. “De opzet wordt verbreed, met meer cultuurhistorie en kunst uit de regio”, weet Van Homelen.

Optelsom
Een ander hoogtepunt in 2005 dat de burgemeester opnoemt, is de uitreiking van de Frank Houben Duurzaamheidsprijs aan Ger van den Oetelaar, wethouder Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu van de gemeente Boxtel. Ook het Lokaal Ecologisch Raamwerk mag niet worden vergeten. Daarbinnen zijn tientallen percelen beplant. “Het gaat niet alleen maar om grote gebieden, ook om verbetering in de fijnmazige structuur”, vindt Van Homelen. “Als optelsom leveren kleine landschapselementen een belangrijke bijdrage aan Het Groene Woud.”

Politieke aspiraties
Jan van Homelen kijkt heel tevreden terug op het voorbije jaar. “Omdat de doelstellingen in hoge mate zijn gerealiseerd. Maar ook omdat er mooie ambities voor 2006 zijn neergelegd.” Zoals de aanleg van een ecologische verbindingszone tussen landgoed Sparrenrijk en natuurgebied de Kampina. Ook wil men internationaal gaan samenwerken op het gebied van ontwikkelingshulp. Nationaal Landschap Het Groene Woud kan worden gekoppeld aan een ontwikkelingsregio. Daarbij wordt gedacht aan Ghana. “Het is belangrijk dat we met dergelijke politieke aspiraties duurzaamheid boven lokale en nationale belangen tillen”, stelt Van Homelen. “Ook in economisch opzicht is gelijkwaardigheid in de wereld stimuleren heel belangrijk.”
Aansluiting bij Brabantstad
Op provinciaal vlak wordt eveneens hard gewerkt aan Het Groene Woud. De Provincie Noord-Brabant stelt een programma op voor verdere ontwikkeling van het project, met extra aandacht voor belangenbehartiging door bewoners en ondernemers uit de streek zelf. Het Groene Woud gaat aansluiting zoeken bij Brabantstad, een samenwerkingsverband tussen Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Breda en Helmond. “Verdere versteviging van samenwerking in Het Groene Woud als uitloper van de stedelijke regio is een van de speerpunten van ons beleid”, zegt Van Homelen.
Ook de verdere ontwikkeling van Brabantspoor staat op het verlanglijstje. “Het openbaar treinvervoer tussen de Brabantse steden moet intensiever worden. Het aantal verbindingen zou kunnen toenemen, bijvoorbeeld in de weekenden. Zodat de wegenstructuur wordt ontlast. Dat is van grote betekenis voor de economische ontwikkeling van de regio.”

Eigen identiteit
De vraag is wie al deze ambities gaat verwezenlijken. Van Homelen: “De projecten worden in hoge mate getrokken door de overheden. Dat zijn de dertien in Het Groene Woud gelegen gemeenten, de Provincie Noord-Brabant en de Europese Unie. Maar ook van particulier initiatief verwachten we veel. Denk aan de ondernemers die de streekproducten ontwikkelen binnen het project Branding Het Groene Woud. Maar ook aan de inwoners. Zij moeten de streek meer gaan zien als een belangrijk aspect van hun eigen identiteit. Omdat de regio iets uitstraalt waar dit deel van Noord-Brabant zo trots op is. Die identiteit moeten we in beeld blijven houden.”

Doorstoten
Voor Jan van Homelen persoonlijk wordt 2006 een speciaal jaar. Hij bereikt de pensioengerechtigde leeftijd en neemt op 1 mei na dertien jaar afscheid als burgemeester van Boxtel. Omdat hij bestuurlijke functies in een aantal organisaties bekleedt, blijft hij achter de schermen betrokken bij het project.
“Ik ben blij dat ik de ontwikkeling van Het Groene Woud vanaf het begin heb mogen meemaken”, vertelt de geboren en getogen Boxtelnaar. “Ik vind dat er door gezamenlijkheid veel is bereikt en zie dat er een groot draagvlak is voor Het Groene Woud. Dat dit in 2005 heeft geleid tot de aanwijzing als Nationaal Landschap, is een geweldige opsteker. Hiermee is de grondslag gelegd voor de toekomst. Maar nu moeten we doorstoten naar internationale samenwerking, zodat we gelijkwaardigheid in de wereld kunnen bevorderen. Dat is wat mij betreft een fantastisch gegeven om afscheid mee te nemen.”

EINDE PERSBERICHT

(Noot voor de redactie, niet voor publicatie:)
Neem voor meer informatie over dit persbericht contact op met Lidy Ietswaart, communicatie-adviseur gemeente Boxtel, tel. 0411-655911.
Voor meer informatie over Het Groene Woud bezoekt u www.hetgroenewoud.com. U kunt ook contact opnemen met Robin van Dijk, (programmacoördinator uitvoeringsprogramma Het Groene Woud bij de provincie Noord-Brabant): 073-6808214, [email protected]

Trefwoorden: Gebiedsontwikkeling, Nationaal Landschap

Contact Het Groene Woud

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share