Landschapspark Moerenburg in de startblokken

Door: Het Groene Woud  24-05-2006
Trefwoorden: Gebiedsontwikkeling, Nationaal Landschap

’s-Hertogenbosch, 2 maart 2006 – Al lange tijd wordt er gesproken over de inrichting en het gebruik van Landschapspark Moerenburg, gelegen in het westen van Nationaal Landschap Het Groene Woud. “Als alles volgens planning verloopt wordt voor de zomer nog de nota van uitgangspunten vastgesteld en kunnen we daarna concreet aan de slag”, vertelt projectleider Esther Donckers van de gemeente Tilburg. “Vooruitlopend hierop willen we in het voorjaar al van start met activiteiten om mensen de waarde van het gebied te laten beleven.”

Moerenburg is een aantrekkelijk gebied, grenzend aan de zuidoostelijke stadsrand van Tilburg. Het gebied heeft een agrarisch karakter met een belangrijke functie voor natuur en landschap en vormt een belangrijk uitloopgebied voor inwoners van Tilburg. Aan de westkant van Moerenburg zijn typische stadsrandfuncties gevestigd, zoals sportaccommodaties en een volkstuincomplex. In het gebied ligt een rioolwaterzuiveringsinstallatie, welke omgebouwd wordt tot waterbuffer en helofytenstelsel.

Behoud openheid
In de jaren negentig had de gemeente het idee om het gebied te gebruiken voor woningbouw. Hierop kwam veel protest vanuit de bewoners in en om Moerenburg. De plannen verdwenen van tafel, het gebied kreeg de status van Landschapspark en er werd een visie geformuleerd om de waarden van het gebied te versterken. “Helaas was deze visie niet concreet genoeg om direct mee aan de slag te kunnen”, vertelt Esther Donckers. “Daarom werken we op dit moment aan een nota van uitgangspunten. Deze nota moet helderheid bieden op een aantal belangrijke punten. Bijvoorbeeld aan welke plannen we wel of geen invulling geven. Want de ruimteclaims uit de visie waren groter dan de oppervlakte van het gebied. Maar ook moet duidelijkheid komen over hoe ver we willen gaan met het vergroten van de toegankelijkheid en de aantrekkelijkheid van het gebied.” Ook zal in de nota van uitgangspunten invulling worden gegeven aan de ambitie om van Moerenburg een ‘Poort van Het Groene Woud’ te maken. De bedoeling is bezoekers van Moerenburg te verleiden om verder Het Groene Woud in te trekken. Dit kan worden gefaciliteerd met bebording en met doorlopende fiets- en wandelpaden.

Kom Moerenburg ontdekken
Moerenburg is op dit moment al een belangrijk uitloopgebied voor de inwoners van Tilburg. “Met de plannen gaan we de belevingsmogelijkheden nog verder vergroten. Vooruitlopend op de concrete maatregelen waarmee we in de nabije toekomst een start hopen te maken, organiseren we dit voorjaar een aantal activiteiten. Daarmee willen we nog meer mensen kennis laten maken met de waarden van Landschapspark Moerenburg”, licht de projectleider toe. In de maanden april, mei en juni staan onder andere een extra editie van Tilburg (tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur) over Moerenburg, een reizende tentoonstelling en een docudrama op het programma.

Het Groene Woud, Veelheid in verscheidenheid
Het project Landschapspark Moerenburg maakt deel uit van het Uitvoeringsprogramma Het Groene Woud. Mede dankzij deze projecten groeit Nationaal Landschap Het Groene Woud tussen Tilburg, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch uit tot een van de mooiste gebieden van Nederland. Tot een gebied waar natuur en cultuurhistorisch erfgoed hand in hand gaan met recreatie, traditionele ‘boerennatuur’, met unieke flora en fauna, met recreatie voor jong en oud, met té veel om op te noemen. Een rijk gebied waar de echte natuur- en cultuurliefhebber oren en ogen tekort komt. Meer informatie over de projecten in Het Groene Woud is te vinden op www.hetgroenewoud.com.


Noot voor de redactie: voor meer informatie over het Project Landschapspark Moerenburg kunt u contact opnemen met projectleider Esther Donckers van de gemeente Tilburg, tel. (013) 5429085, esther.donckers@tilburg.nl.

Algemene informatie over Nationaal Landschap Het Groene Woud is verkrijgbaar bij Robin van Dijk, programmacoördinator uitvoeringsprogramma Het Groene Woud bij de Provincie Noord-Brabant, tel. (073) 680 82 14, rvdijk@brabant.nl.

Trefwoorden: Gebiedsontwikkeling, Nationaal Landschap

Contact Het Groene Woud

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share