Nieuwe kaarten gevonden - Kaartenboek Kees Verhees uitgegeven

Door: Het Groene Woud  06-07-2006
Trefwoorden: Geschiedenis, Kaarten, Idm

Boxtel, 4 juli 2006 – De Stichting Cultuurgeschiedenis Boxtel-Meierij ‘Hendrik Verhees’ gaat een kaartenboek van de achttiende-eeuwse cartograaf en patriot Hendrik Verhees uitgeven. Naast de beroemde kaart van de Meierij van ’s Hertogenbosch bevat het boek ook tot nu toe onbekend werk van Verhees. Deze kaarten zijn gevonden door een werkgroep onder leiding van historicus dr. Hans Pel, die ook een inleiding over Verhees schreef. Het boek verschijnt in het najaar van 2007.

Veelzijdig mens
Hendrik Verhees leefde van 1744 tot 1813. Hij was een van de bekendste Boxtelse patriotten. Hij was politiek actief op landelijk en lokaal niveau. Hij werkte als aannemer en directeur verdieping van de rivier de Aa en in zijn laatste levensjaren was hij vooral vrederechter in het kanton Boxtel. Het meest beroemd is hij echter door zijn cartografisch werk. Zijn bekendste schepping was de kaart van de Meierij van ’s Hertogenbosch. Deze kaart is gedurende 25 jaar tot in 1870 herdrukt.

Hoewel al vaker over Verhees is gepubliceerd, zal het kaartenboek een nieuw en groter inzicht geven in het belang van Verhees. “Hij was een heel veelzijdig mens die ons veel heeft nagelaten”, zegt Jouke Vis, secretaris van de Stichting. “Verhees heeft niet aan een universiteit gestudeerd, maar door zelfstudie heeft hij zich een heleboel kennis eigengemaakt. Daarmee behoorde hij tot een grotere onderstroom van geleerde practici waarvan tot nu toe niet duidelijk was dat deze bestond. Verhees heeft nationale erkenning gekregen met de gouden medaille van het Bataafs genootschap te Rotterdam voor zijn onderzoek naar de mogelijkheden om een kanaal aan te leggen van ’s Hertogenbosch naar Maastricht/Luik..”

Andere activiteiten
Rond het uitbrengen van dit boek zijn ook een aantal andere activiteiten georganiseerd. Zo zal er een expositie worden samengesteld van voorwerpen die landmeters en cartografen in de tijd van Verhees gebruikten. Daarmee wordt het verband belicht tussen zijn werkzaamheden als landmeter en de totstandkoming van kaarten.
Samen met de Kunsstichting Boxtel zal een opdracht gegeven worden voor een kunstwerk. De kunststichting, die een belangrijk deel van de kosten voor zijn rekening neemt, verzorgt de selectie van kunstenaar. Een tweede kunstopdracht zal worden verstrekt in Princenlant. Hurks Bouw&Vastgoed sponsort deze opdracht.
Voor leerlingen van het basis en voortgezet onderwijs is er een educatief programma opgesteld, waarin zowel de geschiedenis, het historische landschap als de praktijk van het landmeten aan bod komt.

Aan de hand van de kaarten van Verhees zijn historische fiets- en wandelroutes in de Meierij uitgezet. In het najaar van 2006 zal de stichting de website www.hendrikverheesboxtel.nl openen.

De totale kosten van het projecten bedragen 185.000 euro. Innovatieplatform Duurzame Meierij (IDM) draagt 69.950 euro in de kosten bij. De provincie Noord-Brabant steunt het initiatief met 20.000 euro, Kunststichting Boxtel zal 25.000 bijdragen en uit het VSB-fonds komt 17.000 euro.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie/ niet voor publicatie.
Meer informatie kunt u krijgen bij Ruud van Nooijen bestuurslid van de Stichting Cultuurgeschiedenis Boxtel-Meierij ‘Hendrik Verhees’ tel: 0411-673973

Trefwoorden: Gebiedsbranding, Geschiedenis, Idm, Innovatieplatform Duurzame Meierij, Kaarten, Meierij, Streekontwikkeling,

Contact Het Groene Woud

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share