Meer dan twee ton ontslagvergoeding voor ambtenaar

Door: Spera Advocaten  24-05-2011
Trefwoorden: Ontslagvergoeding

Een dagblad meldde onlangs dat een ambtenaar van een gemeente in Nederland een ontslagvergoeding van meer dan 250.000 euro heeft meegekregen. De gouden handdruk van deze ambtenaar lag verscholen in de jaarverslagen van de gemeente in een niet nader gespecificeerde kostenpost. Sinds het afgelopen jaar is de ambtenaar niet meer in dienst bij deze gemeente. Het bedrag wordt uitbetaald als salaris tot 2012 en nog een aanvullende vergoeding.
 
Volgens de wet openbaarmaking uit publieke middelen  gefinancierde top inkomens zijn overheidsorganisaties verplicht, de salarissen van functionarissen bekend te maken indien deze meer dan 180.000 euro per jaar hebben ontvangen.
 
De ontslagvergoeding voor deze ambtenaar was in de jaarstukken van deze gemeente niet terug te vinden, want deze was verplaatst in de post opleidingen en frictiekosten management, die niet nader gespecificeerd was. Er kwam openheid in deze zaak nadat een dagblad het beroep deed op de wet openbaarheid van bestuur.

Trefwoorden: Ontslagvergoeding