Downtime verminderen, rendement verhogen – tijdelijke stroomvoorziening bij onderhoud en in noodgeva

Door: Van Zandvoort Media  18-03-2008
Trefwoorden: Rendement Verhogen, Downtime Verminderen, Tijdelijke Stroomvoorziening Bij Onderhoud En In Noodgevallen,

Downtime verminderen, rendement verhogen – tijdelijke stroomvoorziening bij onderhoud en in noodgevallen


Wanneer onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd in industriële panden, zoals grote fabrieken of verwerkingsbedrijven, willen managers de downtime natuurlijk tot een minimum beperken. In dergelijke situaties kan een tijdelijke stroomvoorziening een groot verschil maken.

Met alle kosten die het extra werk, de materialen en de downtime met zich meebrengen, kunnen onderhoudswerkzaamheden een serieuze last vormen voor het functioneren van een fabriek of bedrijf. De ontwikkeling van nieuwe technologie en de complexiteit van de nieuwe generatie fabrieksapparatuur – van meer automatisering tot robots – maken dat deze kosten alleen maar zullen stijgen.

In het productieproces bestaan twee soorten onderhoud: enerzijds het periodieke onderhoud – dit maakt deel uit van een opgezet programma dat ervoor zorgt dat werkzaamheden probleemloos voortgezet kunnen worden en dat potentiële problemen geïdentificeerd kunnen worden – en anderzijds het noodzakelijke onderhoud na een incident. In beide gevallen kan het betekenen dat de stroom in de hele vestiging tijdelijk uitgeschakeld moet worden, zodat aan de schakelkast en de transformator kan worden gewerkt.

De beste oplossing is een tijdelijke stroomvoorziening door middel van een generator, die direct een specifieke lijn of de hele vestiging van stroom voorziet.

Er zijn twee opties mogelijk bij het instellen van een generator, afhankelijk van het feit of de producent een heel korte tijd zonder stroom kan of niet. Indien wel, dan is het mogelijk om de generator in te schakelen met een Automatic Mains Failure-paneel (AMF-paneel), dat de inkomende stroom in de hoofdleiding controleert. Wanneer de stroom daar is afgesloten, zal het AMF-paneel een stand-by generator inschakelen. Is de originele stroomtoevoer hersteld, dan controleert het paneel opnieuw de stroomtoevoer van de hoofdleiding en wordt de generator stopgezet.

Met deze opzet is er op twee momenten een korte stroomonderbreking: wanneer de generator wordt aangezet en wanneer deze wordt uitgezet. Deze optie is ideaal bij gepland periodiek onderhoud, dat uitgevoerd kan worden in periodes met relatief weinig productiewerkzaamheden, waarbij een korte onderbreking geen ernstige gevolgen heeft.

De andere mogelijkheid is wanneer een tijdelijke uitschakeling van de stroom een groot probleem vormt –bijvoorbeeld omdat dit andere processen en de kwaliteit van het eindproduct ernstig zou kunnen beïnvloeden – om een generator te gebruiken die meteen de stroomtoevoer regelt op het moment dat deze merkt dat er geen stroom via de hoofdleiding komt. Deze automatische aanpassing houdt natuurlijk in dat er generatoren geïnstalleerd moeten worden die constant de elektriciteitsgolven in het hoogspanningsnet controleren. De generator wordt gesynchroniseerd naar drie fasen 50 Hz met het hoogspanningsnet, zodat de generator automatisch stroom gaat toevoeren zodra deze merkt dat er minder stroomtoevoer is. Dit betekent dat het bedrijf kan blijven draaien, waardoor de downtime wordt beperkt en processen die alleen zonder onderbrekingen kunnen worden voltooid, beschermd worden.

Een andere reden om generatoren bij de hand te hebben, is in geval van een stroomstoring in het hoogspanningsnet. Bij slecht weer is de kans op een dergelijke storing groter. Met de huidige infrastructuur, die soms moeite heeft om in de behoefte te voorzien, neemt de kans op stroomuitval toe. In een dergelijke situatie is de inschakeling van een geschikte generator ideaal om de werkzaamheden gegarandeerd te kunnen voortzetten en om de verstoring van de productie zo beperkt mogelijk te houden.

Als u graag een generator wilt gaan huren, is het belangrijk dat u een gespecialiseerd bedrijf inschakelt. Aggreko UK kan u helpen bij het vinden van een geschikte opzet die bij de inrichting van uw bedrijf past. Bij een generator – net als bij elke andere machine die stroomtoevoer levert voor een proces, zoals een compressor – moet het vermogen immers even groot zijn als de vraag om efficiënt te kunnen werken. Een generator die te groot is voor de benodigde energietoevoer en beneden capaciteit functioneert, kan net zoveel problemen veroorzaken als een machine die niet genoeg vermogen produceert. Het is noodzakelijk de belastingvraag van het pand te onderzoeken – zoals vermogen voor laagbelasting, vermogen voor hoofdbelasting en Totale Harmonische Distorsie (THD) – die bij verkeerd gebruik een schadelijk effect hebben op de schakelkast, de bekabeling en de alternatoren.

Naast het bepalen van de grootte van de generator die nodig is voor de energiebehoefte van een bedrijf, is het belangrijk de plaats van de generator te bepalen. Als de generator zo dicht mogelijk in de buurt moet staan, zijn er stille, overkapte generatoren nodig die het geluid van de machine dempen.

Andere belangrijke overwegingen zijn de specificaties van de bekabeling en het leidingenstelsel – dat de stroom naar de productieapparaten leidt – de brandstoftoevoer en de G59-voorschriften, die het gebruik van generatorinstallaties parallel aan het hoogspanningsnet behandelen. Aggreko UK biedt extra brandstoftanks, waarmee de generatoren langer kunnen draaien dan mogelijk is, met slechts het gebruik van de ingebouwde brandstoftanks. Voor extra zekerheid biedt Aggreko UK ook een brandstofcontrolesysteem om brandstof aan te vullen voordat de apparatuur droog komt te staan.

Het gezegde ‘tijd is geld’ is vooral van toepassing op de productie. Bij het plannen van onderhoud zouden dus standaard maatregelen getroffen moeten worden die de productiviteit – en de basis – verbeteren. De goede opzet van een generator kan een grote bijdrage leveren aan die planning, of het nu gaat om blijvend onderhoud of om hulp in noodsituaties.

- Einde persbericht –

Noot voor de redactie:

Over Aggreko

Aggreko plc is wereldleider op het gebied van het verhuren van apparatuur voor stroomvoorziening, koeling en klimaatbeheersing en olievrije perslucht. Aggreko helpt bedrijven uit verschillende sectoren bij het optimaliseren en waarborgen van hun werkzaamheden. Wij lossen problemen op, creëren mogelijkheden en verkleinen de risico’s. Aggreko – de leverancier van tijdelijke stroomvoorziening en klimaatbeheersingsapparatuur bij de Olympische Spelen van 2008 in Peking – biedt een 24-uursservice met meer dan 2.500 werknemers verspreid over meer dan 100 locaties in 29 landen. In 2006 is Aggreko actief geweest in 90 landen en heeft een omzet behaald van ongeveer €793/ miljoen. Aggreko Plc staat genoteerd op de London Stock Exchange (AGK.L.) en heeft haar hoofdkantoor in Schotland. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze website (http://www.aggreko.com).


Trefwoorden: Downtime Verminderen, Rendement Verhogen, Tijdelijke Stroomvoorziening Bij Onderhoud En In Noodgevallen,