Veranderingsmanagement, organisatieadvies en coaching

Door: Verandering & Co  30-03-2012
Trefwoorden: Coach, Organisatie Advies, Veranderingen

Verandering & Co, uw partner op het snijvlak van bestuur en organisatie, welke u terzijde staat bij beleidsmatige vraagstukken op politiek-strategisch niveau met oog voor praktische implementatie en draagvlak.

Trefwoorden: Coach, Organisatie Advies, Veranderingen