Paddestoelenproject "Minder energie, meer kwaliteit" krijgt vervolg

Paddestoelenproject "Minder energie, meer kwaliteit" krijgt vervolg van C. Point

Door: C. Point  04-09-2006

In het kader van de Meerjarenafspraken Energie (MJA-e) is er afgelopen jaren door Cpoint, in samenwerking met LTO Nederland, klimaatonderzoek uitgevoerd. Daarbij zijn een viertal energiebesparende klimaatmodules ontwikkeld. Uit het onderzoek blijkt dat met deze nieuwe klimaatmodules niet alleen substantieel energie kan worden bespaard. Naar schatting kan in de paddestoelensector bij brede implementatie van deze nieuwe technieken gemakkelijk 10% energie worden bespaard. Tevens blijkt uit praktijkonderzoek dat door nieuwe klimaatregeling een aanzienlijke kwaliteitsverbetering kan worden gerealiseerd.

Hoewel de sector afgelopen jaren al ruimschoots aan de doelstellingen van energiebesparing heeft voldaan, is de verwachting dat het energiegebruik toch weer zal toenemen door overschakeling naar energiebehoeftige teelten en meer gebruik van mechanische koeling. Ook gezien de verdere stijging van energiekosten blijft besparing van belang. Tenslotte staat kwaliteitverbetering van het product altijd centraal bij de teelt.
Daarom organiseert Cpoint samen met vier leveranciers van klimaatcomputersystemen (Fancom, Gicom, Limbraco en VBE) dit najaar weer demobijeenkomsten.

Aanmelden
De bijeenkomsten vinden plaats in september t/m november. Wilt u zich alvast aanmelden voor de bijeenkomsten? Neem dan contact op met het secretariaat van Cpoint, telefoon 077 - 398 45 55. Faxen mag ook naar nummer 077 - 398 41 60.

In het project is een belangrijke rol voor de leveranciers van klimaatcomputersystemen en acht demonstratiebedrijven weggelegd. Per klimaatcomputersysteem is een snij- en een plukbedrijf ingericht als demobedrijf. De ervaringen van deze bedrijven en de geregistreerde gegevens vormen de basis voor de kennisoverdracht. Het project wordt afgesloten met een symposium over de nieuwe klimaatregeling, waarin energie en kwaliteit de belangrijkste items zullen zijn.

Het project wordt mogelijk gemaakt door: Cpoint, DLV Plant, Productschap Tuinbouw, Ministerie van LNV, EU en de deelnemende telers van de LTO vakgroep Paddestoelenteelt.