Studiedag Professionaliteit op de werkvloer

Door: Zorgfilosofie  28-03-2011
Trefwoorden: Coaching, Workshop, Teamcoaching

Professionaliteit op de werkvloer

Studiedag voor leidinggevenden en opleiders in de ouderenzorg


Inleiding

Ontbreekt het bij je medewerkers aan deskundigheid in de omgang met mensen met dementie of chronisch zieken? Hebben medewerkers wel een bij- en nascholing dementie / chronisch zieke gehad en je merkt er weinig van in de praktijk? Het zijn vragen waar steeds meer leidinggevenden mee kampen.


Professionaliteit op de werkvloer

Maak kennis met het concept van leren door en van elkaar op een professionele wijze. Richt de communicatie in het team zo in dat oudere medewerkers hun kennis en kunde overdragen op nieuwe teamleden. De begeleiding en de communicatie zijn zo ingericht dat medewerkers zich bewust worden en ontwikkelen aan de hand van de momenten waarop ze deskundige zorg leveren.


Praktisch handvatten

ZorgFilosofie organiseert de studiedag samen met IMOZ. Zij ontwikkelden instrumenten om het leerproces van medewerkers vorm te geven in de praktijk. Handvatten die direct een koppeling maken met het zorg(leef)plan om op een eenvoudige en effectieve manier de kennis en deskundigheid terug te laten komen in het zorg(leef)plan.


Kanteling

Deze aanpak helpt mee de kanteling te maken naar zelfstandiger teams, medewerkers die beter in staat zijn keuzes te maken en deze ook te kunnen verantwoorden.


Doelgroep

Deze studiedag richt zich op operationeel leidinggevenden en opleidingsfunctionarissen die betrokken zijn bij de zorg voor cliënten met een psychogeriatrische dan wel somatische aandoening.


Programma

De dag start met een uiteenzetting over het leerlandschap van de medewerker en het team.

Welke factoren beïnvloeden het leerproces? Welke leerstijl hebben medewerkers? Hoe speel je daar op in? Hoe kun je dat structureel toepassen in het team? Hoe koppel je deze processen aan de zorg- en werkprocessen.

Daarna nemen we de tijd om de eigen situatie te analyseren en te spiegelen aan het leerlandschap van de medewerker.

Tot slot wordt gekeken welke instrumenten in uw situatie van toepassing zijn.


Kortom een energieke en praktische dag voor leidinggevenden en opleiders met als doel grip en sturing te verkrijgen op de verhoging van professionaliteit op de werkvloer.


Benieuwd? Vraag de volledige brochure aan.


Informatie:

Datum: 19 mei 2011

Plaats: Conferentiecentrum ISVW, Amersfoort

Prijs: € 295

IMOZ: of telefoon 055 576 1615

ZorgFilosofie: of telefoon 06 4172 3180

Trefwoorden: Begeleiding Medewerkers, Belevingsgericht, Belevingsgerichte Zorg, Bijscholing, Coaching, Docent V&v, Effectieve Communicatie, Leidinggeven, Leidinggevende, Nascholing, Studiedag Leidinggevenden, Symposium, Syposium Leidinggevenden, Teamcoaching, Verzorgende, Verzorgenden, Vraaggerichte Zorg, Vraaggerichtezorg, Vraagsturing, Workshop,