Veehouder ontduikt destructiewet

Door: Aid - Algemene Inspectiedienst  26-01-2006
Trefwoorden: Landbouw, Juridisch, Destructiewet

De Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft bij een veebedrijf in Noord-Limburg een aantal ernstige overtredingen geconstateerd. Tijdens een routinecontrole op het bedrijf werden de stoffelijke resten van tientallen kadavers aangetroffen. Ook bleken meerdere runderen niet de wettelijk verplichte oormerken te dragen. Dinsdag heeft de AID, na overleg met de lokale autoriteiten en een destructiebedrijf, opdracht gegeven tot het deels afgraven van het bedrijventerrein. Daarbij zijn de resten gevonden van 44 kadavers, die onder toezicht van de AID zijn afgevoerd voor destructie.

Bij de bedrijfscontrole enkele dagen geleden werd in een stal met twintig runderen een dode stier aangetroffen die in verregaande staat van ontbinding verkeerde. Ook vonden de AID-controleurs verspreid over het bedrijfsterrein de resten van tientallen kadavers, waaronder vooral varkens. In een kuil werden de resten gevonden van enkele volwassen runderen. Volgens de Destructiewet zijn veehouders verplicht dode dieren te laten ophalen door een destructiebedrijf. De veehouder is geverbaliseerd en kan een forse boete krijgen voor elk dood dier waarvan hij geen aangifte heeft gedaan en een boete voor elk dier dat hij heeft onttrokken aan destructie. Onder toezicht van de AID heeft de veehouder dinsdag de kadavers alsnog ter destructie moeten aanbieden. Uiteindelijk zijn er op het bedrijf kadaverresten gevonden van 38 varkens, vier runderen en twee kalveren, waarvan het overgrote deel begraven lag.

Een andere overtreding betreft het ontbreken van de wettelijke registratie en identificatie van runderen. Uit de controle bleek dat het merendeel van de 36 runderen niet waren geoormerkt. Na de constatering is er een blokkade op het bedrijf komen te liggen. In de praktijk betekent dit dat er geen runderen het bedrijf op of af mogen totdat de veehouder de identiteit van de runderen heeft aangetoond. Dit kan hij onder meer doen door een DNA-onderzoek. Het bedrijf zal de komende tijd regelmatig bezocht worden door controleurs van de AID.

Trefwoorden: Destructiewet, Inspectiedienst, Juridisch, Landbouw,

Contact Aid - Algemene Inspectiedienst

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share