Rob Smeets hoogleraar Revalidatiegeneeskunde Maastricht UMC+

Rob Smeets hoogleraar Revalidatiegeneeskunde Maastricht UMC+ van azM/Maastricht UMC+

Door: azM/Maastricht UMC+  05-06-2008
Trefwoorden: Revalidatie, Onderzoek, Ziekenhuis

Rob Smeets hoogleraar Revalidatiegeneeskunde Maastricht UMC+

Maastricht, 4 juni 2008 - Stichting Revalidatie Limburg en Maastricht Universitair Medisch Centrum+ hebben dr. R. (Rob) J.E.M. Smeets benoemd tot hoogleraar Revalidatiegeneeskunde. Dr. Smeets is sinds 1 juni 2008 in dienst bij SRL en was voorheen werkzaam als revalidatiearts bij Revalidatie Centrum Blixembosch te Eindhoven.
De stichting Revalidatie Limburg en het Maastricht UMC+ hebben dinsdag 3 juni 2008 een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

De benoeming van dr. Smeets gaat in per 1 juni 2009. Tot die tijd verblijft hij een jaar in Australië voor verder onderzoek binnen zijn aandachtsgebied ‘Chronische pijn’.
Als voorzitter van de vakgroep Revalidatiegeneeskunde en hoofd van de klinische afdeling Revalidatie zal Smeets verantwoordelijk zijn voor patiëntenzorg, onderwijs, opleiding en het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van revalidatiegeneeskunde bij Maastricht UMC+.
Bij SRL Hoensbroek gaat Smeets leiding geven aan onderzoek, onderwijs en zorgvernieuwing.

In de periode tot 1 juni 2009 neemt professor Derick T. Wade een aantal taken van de heer Smeets waar. Professor Wade is een vooraanstaand hoogleraar Revalidatiegeneeskunde aan de universiteit van Oxford en tevens verbonden aan de Stichting Revalidatie Limburg.

Noodzaak
Er bestaat een toenemende noodzaak tot het wetenschappelijk onderbouwen van revalidatiebehandelingen. Resultaten uit revalidatiegeneeskundig onderzoek zijn nodig voor het ontwikkelen van richtlijnen voor het vakgebied. Daarnaast speelt wetenschappelijke onderbouwing van indicatiestelling en behandeling een toenemende en belangrijke rol in onderbouwing van de zorg-financiering.

Netwerk
Revalidatiegeneeskundig wetenschappelijk onderzoek vindt plaats binnen het netwerk revalidatiegeneeskunde Limburg: dit zijn de verschillende locaties van SRL, Maastricht UMC + en de afdeling Revalidatiegeneeskunde van Atrium medisch centrum Heerlen. Daarnaast zijn er onder meer samenwerkingsverbanden met de revalidatieafdelingen van de ziekenhuizen in Sittard, Venlo en Roermond.
Doelstelling van onderzoek binnen het netwerk revalidatiegeneeskunde Limburg is het systematisch en op wetenschappelijke basis verbeteren van de diagnostiek, prognostiek en behandeling. Het onderzoek in het revalidatienetwerk is, net als de revalidatiegeneeskundige zorg, multidisciplinair van oorsprong en gericht op de revalidatiezorg in de zorgketen.

Het revalidatienetwerk Limburg kiest voor drie onderzoekprogramma’s op verschillende domeinen binnen de revalidatiegeneeskunde:
- revalidatie bij chronische pijn;
- revalidatie bij hersenletsel, kinderen en volwassenen en
- revalidatie na trauma.
Deze onderzoeksprogramma’s passen binnen de Maastricht UMC+ onderzoeksinstituten Public Health and Primary Care (CAPHRI) en Hersenen en Gedrag. De topklinische functies in de patiëntenzorg van SRL zijn nauw gerelateerd aan de genoemde onderzoeksprogramma’s.


Op de foto (v.l.n.r.):
Mw. A.M.A. Meijs (psychiater en voorzitter Raad van Bestuur St. Revalidatie Limburg), J.M.P. Essers MBA (lid RvB SRL), Drs. G.J.H.C.M. Peeters (voorzitter Raad van Bestuur Maastricht UMC+), prof.dr. R.J.E.M. Smeets (hoogleraar Revalidatiegeneeskunde) en prof.dr. H. Hillen (vice-voorzitter Raad van Bestuur Maastricht UMC+ en decaan Faculty of Health, Medicine and Life Sciences).

Trefwoorden: Onderzoek, Revalidatie, Ziekenhuis

Contact azM/Maastricht UMC+

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share