Verklaring azM inzake kabinetsbesluit PGD

Door: azM/Maastricht UMC+  30-06-2008
Trefwoorden: Arts, Onderzoek, Ziekenhuis

Verklaring azM inzake kabinetsbesluit PGD


Maastricht, 27 juni 2008 - Het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) is tevreden met het vertrouwen dat het kabinet stelt in de werkwijze van het azM en de zorgvuldigheid die de werkgroep Preïmplantatie Genetische Diagnostiek (PGD) betracht bij de indicatiestelling voor PGD.

Het azM mag dus doorgaan met PGD in geval van erfelijke borst- en eierstokkanker en vergelijkbare aandoeningen.

De opstelling van de regeringspartijen in deze getuigt van flexibiliteit en realiteitszin. Terecht respecteert het kabinet evenals het azM de autonomie van de wensouders bij het maken van keuzes zo lang deze niet in strijd zijn met de professionele verantwoordelijkheid van de hulpverleners.

Het azM is positief over het feit dat niet elk verzoek voor PGD vooraf voorgelegd moet worden aan de landelijke richtlijncommissie. Het azM zal elke aanvraag voor PGD voor een ziekte die behoort tot een nieuwe categorie wél voorleggen aan de commissie.

Het azM onderschrijft dat een tweede centrum voor PGD niet noodzakelijk is.

Voor meer informatie: www.azm.nl

Trefwoorden: Arts, Onderzoek, Ziekenhuis

Contact azM/Maastricht UMC+

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share