Maastrichtse congresambassadeursclub Amici ad Mosam een feit

Maastrichtse congresambassadeursclub Amici ad Mosam een feit van Maastricht Convention Bureau

Door: Maastricht Convention Bureau  28-03-2011
Trefwoorden: Congres, Bestemming

Samen met het Maastrichts Expositie & Congres Centrum (MECC Maastricht) heeft het Maastricht Congres Bureau de congresambassadeursclub Amici ad Mosam (vrienden aan de Maas) geïnitieerd. De oprichting werd een feit tijdens de eerste Amici ad Mosam bijeenkomst in MECC Maastricht tijdens de TEFAF, op 26 maart jongstleden.

Amici ad Mosam is opgericht om een netwerk en platform te creëren tussen regionale academici, MECC Maastricht en het Maastricht Congres Bureau. MECC Maastricht en Maastricht Congres Bureau houden zich al jaren bezig met het leggen van contacten met academici uit Maastricht & regio. Dit om te proberen, samen met hen, congressen en wetenschappelijke bijeenkomsten naar Maastricht & regio te halen.  

Netwerk
MECC Maastricht en Maastricht Congres Bureau merkten dat academici vaak bereid zijn te proberen een congres in Maastricht & regio te laten plaatsvinden, maar dat ze ondersteuning kunnen gebruiken. Door het opzetten van Amici ad Mosam, wordt er één aanspreekpunt, netwerk en platform gecreëerd. Regelmatig zullen er bijeenkomsten georganiseerd worden tijdens welke voorlichting gegeven wordt over tal van onderwerpen die te maken hebben met het organiseren van congressen en wetenschappelijke bijeenkomsten. Op deze manier worden de lijnen tussen de diverse partijen (academici, MECC Maastricht, Maastricht Congres Bureau, Gemeente Maastricht, congresorganisatiebureaus et cetera) korter en kunnen er makkelijker spijkers met koppen geslagen worden. Iedereen kent elkaar immers via Amici ad Mosam en men is slechts een telefoontje van elkaar verwijderd. Vooralsnog wordt begonnen met een netwerk van academici van voornamelijk het academisch ziekenhuis Maastricht en Maastricht University. De verwachting is echter dat dit netwerk zich in de toekomst gaat uitbreiden, zeker gelet op ontwikkelingen als Brainport 2020, de CHEMaterials Campus en natuurlijk de Health Campus.  

Huldiging
Enkele amici hebben reeds bijeenkomsten georganiseerd in Maastricht & regio. Zij werden tijdens de bijeenkomst gehuldigd door aankomend voorzitter van het College van Bestuur van de Maastricht University, professor Martin Paul. Amici die in 2010 een bijeenkomst voor Maastricht verworven hebben, kregen een oorkonde, getekend door burgemeester Onno Hoes.

Voor meer informatie over Amici ad Mosam kunt u contact opnemen met Sonja Opreij-Speth van het Maastricht Congres Bureau via +31 (0)43 328 08 38 of sonja.speth@maastrichtcongresbureau.nl of Evert Cuijpers van MECC Maastricht via +31 (0)43 383 83 75 of e.cuijpers@mecc.nl.

Trefwoorden: Bestemming, Congres