Benoeming wetenschappelijk directeur onderzoeksinstituut CARIM

Door: Universiteit Maastricht  28-09-2006

Prof. dr. M.J.A.P. Daemen, hoogleraar Pathologie :Benoeming wetenschappelijk directeur onderzoeksinstituut CARIM

Het bestuur van de Faculteit der Geneeskunde heeft prof. dr. M.J.A.P. Daemen, hoogleraar Pathologie, per 1 oktober 2006 benoemd tot wetenschappelijk directeur van het onderzoeksinstituut CARIM. Hij volgt in deze positie prof. dr. H. Struijker Boudier op die het directeurschap de afgelopen zeven jaar vervulde.

Prof. dr. Daemen is een succesvol ‘principal investigator’ (coördinator onderzoekslijn vasculaire biologie) binnen het onderzoeksinstituut CARIM en lid van het Dagelijks Bestuur van CARIM. Hij is een internationaal erkend expert op het gebied van onderzoek van de instabiele plaque en op het gebied van hartfalen.

Binnen de Faculteit der Geneeskunde heeft prof.dr. Daemen meerdere onderwijsrollen vervuld en heeft hij bijgedragen aan het nieuwe curriculum geneeskunde.

Prof. dr. Daemen zal een brugfunctie (blijven) vervullen in verdere samenwerking tussen de Faculteit der Geneeskunde en het azM en in de samenwerking met diverse nationale en internationale onderzoeksorganisaties.

Het thema van het onderzoeksinstituut CARIM is Hart- en Vaatziekten. Het onderzoek is ondergebracht in de drie hoofdlijnen Thrombosis and Haemostasis, Cardiac Function and Failure en Vascular Biology. Het instituut participeert in de onderzoekschool Hart- en Vaatziekten (CARMA).

In het kader van kennisvalorisatie werkt CARIM intensief samen met diverse industriële partners. In het programma Bioterials wordt samengewerkt met DSM. Daarnaast vindt samenwerking plaats met het azM, de Technische Universiteit Eindhoven en Philips in CMM en C(T)MM. Tot slot participeert CARIM in het nationale Technologisch Top Instituut PHARMA.


Contact Universiteit Maastricht

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share