Drie eredoctoraten tijdens Dies Natalis UM

Drie eredoctoraten tijdens Dies Natalis UM van Universiteit Maastricht

Door: Universiteit Maastricht  16-01-2006
Trefwoorden: Universiteit, Personalia

Met de dertigste Dies Natalis (verjaardag van de universiteit) wordt op vrijdag 13 januari het startschot gegeven voor een feestelijk lustrumjaar van de Universiteit Maastricht. Tijdens deze Diesviering worden onder andere drie eredoctoraten uitgereikt aan internationale wetenschappers die van groot belang zijn voor hun vakgebied of specifiek voor de UM. Allen zijn ze al eerder in Maastricht om hun kennis te delen met medewerkers van de UM.

Een eredoctoraat is een onderscheiding die wordt toegekend door universiteiten aan wetenschappers (en soms niet-wetenschappers) die een bijzondere prestatie hebben geleverd.
Het eerste eredoctoraat is voor prof. dr. J. Friedman van The Rockefeller University in New York. Hij is voorgedragen door prof. dr. W. Saris, hoogleraar Humane Biologie van de UM omdat hij in 1994 een hormoon ontdekte dat een signaal naar de hersenen stuurt wanneer er genoeg energie in het lichaam aanwezig is. Van leptine is intussen gebleken dat het een van de belangrijkste hormonen is voor de gewichtregulatie van mensen. ‘Daarna zijn er meer van dergelijke “verzadigings en honger” hormonen ontdekt, maar Friedman kon de eerste grote doorbraak in deze complexe materie op zijn naam schrijven’, aldus prof. dr. Saris.

Ook prof. dr. R. Zimmermann, directeur van het Max Planck Instituut voor rechtsvergelijking en internationaal privaatrecht in Hamburg, krijgt een eredoctoraat. Prof. dr. J. Smits, hoogleraar Europees Privaatrecht, droeg hem voor vanwege zijn grondleggende en baanbrekende onderzoek op het gebied van het Europees privaatrecht en de rechtsvergelijking. Ook wordt zijn bijdrage aan de Europeanisering van de rechtswetenschap als geheel bijzonder gewaardeerd door de Maastrichtse Faculteit der Rechtsgeleerdheid, waar dit onderwerp ook een speerpunt van onderzoek is. ‘Het werk van Zimmerman vormt daarbij een permanente bron van inspiratie’, aldus prof. dr. Smits.

Tenslotte ontvangt ook prof. dr. M. McKee een eredoctoraat. Hij is professor in European Public Health aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine en vervult daarnaast nog een aantal bestuurlijke functies op zijn vakgebied. Prof. dr. H. Maarse, hoogleraar Beleidswetenschap, droeg hem voor vanwege zijn belangrijke bijdrage aan de publieke gezondheidszorg. Met name in Oost-Europese landen werd McKee al meerdere malen beloond voor zijn werk, dat onder meer de impact van de EU op gezondheid(szorg) beschrijft. Prof. Maarse: ‘Gezondheidswetenschappen in Maastricht ziet McKee als inspiratiebron. Hij was tevens nauw betrokken bij de ontwikkeling van een nieuw bachelorprogramma in ‘European Public Health’’.

De jaarlijkse Diesrede wordt dit keer verzorgd door prof. dr. Y. Pinto. Hij is universitair hoofdonderzoeker van de capaciteitsgroep Cardiologie van de UM en cardioloog in het azM. De titel luidt: ‘Medische zorg: een bodemloze kostenput of een eindeloze innovatiebron?’ Ook zal Dr. ir. M. van Asselt een presentatie geven over interfacultair onderzoek op het terrein van onzekere risico’s. De openingsrede is van rector magnificus prof. mr. G. Mols. Docent Experimentele Psychologie Herco Fonteijn krijgt de Onderwijsprijs 2005 uitgereikt voor zijn inspirerende rol bij het instandhouden van het Maastrichtse Probleemgestuurd Onderwijs. Tot slot worden er zeven studentenprijzen uitgereikt tijdens de Dies namens de stichting wetenschapsbeoefening UM. Tijdens het (op zichzelf staande) ochtendprogramma van de Dies Natalis presenteren veertien talentvolle onderzoekers van de UM hun onderzoek. Ter gelegenheid hiervan verschijnt die ochtend ook een mooi talentenboek.

Het thema van het UM-lustrumjaar is ‘IQ, celebrating 30 years of international quality’

Trefwoorden: Personalia, Universiteit

Contact Universiteit Maastricht

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share