‘Opgeroepen beeld moeilijk verenigbaar met voorbeeldfunctie UM’

Door: Universiteit Maastricht  16-02-2006
Trefwoorden: Natuurwetenschappen, Wetenschappelijke Publicaties

NIOD concludeert: recente publicaties over Debye gebaseerd op betrouwbare bronnen

‘Opgeroepen beeld moeilijk verenigbaar met voorbeeldfunctie UM’

Naar aanleiding van recente publicaties over de handelwijze van de Nederlandse Nobelprijswinnaar Peter Debye voorafgaand aan en tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht zich beraden over de vraag of de universiteit nog haar medewerking wil verlenen aan de Peter Debye Prijs voor natuurwetenschappelijk onderzoek. Het College heeft samen met de Universiteit Utrecht en de Stichting Edmond Hustinx het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) verzocht om de bronnen waar de publicaties naar verwijzen te verifiëren.

Het College van Bestuur constateert dat het NIOD de bronnen betrouwbaar acht. Het College is zich ervan bewust, zoals ook aangegeven in de reactie van het NIOD, dat er nog onvoldoende onderzoek is gedaan om een totaalbeeld van Debye in Nazi-Duitsland te schetsen. In het materiaal zoals dit recent beschikbaar is gekomen wordt in ieder geval de suggestie gewekt dat Debye zich onvoldoende heeft verzet tegen de aantasting van de academische vrijheid vanuit de verantwoordelijke positie die hij destijds had voor medewerkers en studenten als voorzitter van de Deutsche Physikalische Gesellschaft.

Het College van Bestuur acht het opgeroepen beeld moeilijk verenigbaar met de voorbeeldfunctie, die gekoppeld is aan een vernoeming van/bij een wetenschappelijke prijs. Het College heeft daarom besloten de Peter Debye Prijs niet meer uit te reiken en de Stichting Edmond Hustinx in overweging gegeven de naam van de prijs te wijzigen. Deze beslissing staat los van de betekenis van het eminente wetenschappelijke werk van Debye als fysicus-chemicus.

Vanwege de wetenschappelijke signatuur van Debye heeft het College van Bestuur opdracht gegeven aan de Faculteit der Cultuurwetenschappen tot het schrijven van een wetenschappelijke monografie over Peter Debye.

Trefwoorden: Natuurwetenschappen, Wetenschappelijke Publicaties

Contact Universiteit Maastricht

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share