Meeste Limburgse vacatures in Handel

Door: VacaturesLimburg.net  17-07-2014
Trefwoorden: limburg, Vacatures, Techniek

In de provincie Limburg is bijna een kwart van alle vacatures te vinden in de sector Handel. Over de afgelopen drie kwartalen nam het aantal aangeboden vacatures in deze branche sterk toe. Dit blijkt uit onderzoek van vacaturesite VacaturesLimburg.net onder ruim 2.500 websites. In de eerste helft van 2014 was 22% van alle vacatures in de provincie Limburg geplaatst in de sector Handel. In de branche lijkt de vraag naar personeel nog steeds verder toe te nemen. De groei is vooral in de laatste periode sterker omhoog gericht dan daarvoor. In het tweede kwartaal van 2014 groeide het aantal vacatures in de Handel in Limburg verder met 27% in vergelijking met het eerste kwartaal van hetzelfde jaar. Werkzoekenden in de branches Gezondheidszorg/Welzijn en Industrie/Techniek hebben momenteel ook relatief veel aanbod van vacatures. Respectievelijk 17% en 11% van alle Limburgse vacatures wordt namelijk in deze twee sectoren aangeboden. Ook hier is sprake van groei. De belangrijkste branches in Limburg, waaronder de hierboven genoemde, zijn relatief conjunctuurgevoelig door het hoge aandeel vacatures. De toename duidt op economisch herstel. VacaturesLimburg.net heeft in de periode van oktober 2013 t/m juni 2014 kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder ruim 2.500 websites. Alle vacatureplaatsingen in de provincie Limburg binnen 20 voorgedefinieerde branches (exclusief de sectoren Overig en Arbeidsbemiddeling) zijn onderzocht.

Trefwoorden: Gezondheidzorg, Handel, Industrie, limburg, Techniek, Vacatures, Welzijn