Silvia Heijnen start nieuw communicatiebureau Doon Communicatie

Silvia Heijnen start nieuw communicatiebureau Doon Communicatie van Doon Communicatie

Door: Doon Communicatie  15-12-2008
Trefwoorden: Medewerkers, Communicatieadvies, Verandering

Doon kijkt anders
Doon denkt anders
Doon begrijpt wat mensen beweegt
Gewoon Doon!

Doon Communicatie. Voor de verandering.

Open, enthousiasmerend en bovenal positief. Doon Communicatie zorgt voor draagvlak, medewerking en een soepel procesverloop in het brede scala van veranderingen. Altijd bezien vanuit kansen en uitdagingen. Zowel binnen organisaties (interne communicatie) als in de leef- en woonomgeving van mensen, bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling (gebiedscommunicatie).

Gewoon Doon!
Gewoon Doon, dat is de reactie van vele relaties zodra ze de naam Doon Communicatie horen. Het Limburgse dialect inspireerde tot die naam. Oftewel ‘gewoon DOEN’. Plannen geven houvast, maar in de uitvoering zie je pas of iets werkt. Daarom is Doon Communicatie het liefst zelf actief in het proces. Zowel strategisch, tactisch als uitvoerend. Doon Communicatie gaat voor samenspel tussen mensen!

Enthousiasmeren, inspireren en verbinden
Met een gedegen achtergrond in communicatie, organisatie en beleid maakt Doon Communicatie de vertaalslag tussen mensen enerzijds en organisaties en projecten anderzijds. Of het nu gaat om medewerkers, bewoners, ondernemers, marktpartijen, pers of belangengroeperingen. Enthousiasmeren, inspireren en verbinden zijn daarbij kernbegrippen. Dat bewijst ook de jarenlange ervaring van Silvia Heijnen in het werken met multidisciplinaire teams (met HRM, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, planologen, procesmanagers en financiën). Daarnaast heeft ze ook veel ervaring opgebouwd in samenwerkings-verbanden tussen publieke en private partijen. Doon Communicatie mixt kennis en ervaringen en past deze bewust toe in beide sectoren. In Nederland en ook in het buitenland.

Enkele referenties: Agro & Food Cluster West-Brabant, Bastion Ontwikkelingscombinatie, FNV Bouw, Gemeente Onderbanken, KNCV, NS, Provincie Overijssel en Staatsbosbeheer. Zie voor meer ervaringen www.doon-communicatie.com

Nieuwsgierig?
Als wij iets voor u kunnen ‘doon’, mail of bel Silvia Heijnen ([email protected], T 077 462 24 65). Een persoonlijke kennismaking is het krachtigste. Nieuwsgierig naar haar ervaringen? Kijk op www.doon-communicatie.com . Daar vindt u ook het recente interview voor Limburg Onderneemt, de krant voor ondernemend Limburg.

Doon Communicatie. Voor de verandering.

Doon Communicatie bv  Waije 8  6086 NP Neer  T 077 462 24 65  F 084 727 71 64  M 06 48 33 20 38  E [email protected] W www.doon-communicatie.com

Trefwoorden: Betrokkenheid, Communicatieadvies, Draagvlak, Gebiedscommunicatie, Interne Communicatie, Medewerkers, Procescommunicatie, Verandering