Fraude met PGB gelden voorkomen: het belang van een sluitende verantwoordingscyclus

Fraude met PGB gelden voorkomen: het belang van een sluitende verantwoordingscyclus van WMO kantoor

Door: WMO kantoor  15-03-2011
Trefwoorden: Persoonsgebonden Budget, Gemeenten, Persoons Gebonden Budget

PGB fraude: al maanden wordt het nieuws erdoor gedomineerd. PGB bureau's, budgethouders en in enkele gevallen de gehele keten, van intake tot de uitvoerder, echter zonder budgethouder, maken zich er schuldig aan. Niet alleen binnen de AWBZ gebeurt dit maar ook de Wmo blijft niet verstoken van PGB fraude. In een aantal gemeenten is men de afgelopen jaren geconfronteerd met PGB bureaus die fraudeerden of zelfs PGB bureaus die failliet gingen zonder dat budgethouders
geheel betaald waren en de bureaus er met het gehele voorschot vandoor waren.

Des te opvallender is het dat er nog steeds een groot aantal gemeenten zijn die helemaal geen
verantwoordingscyclus hebben op het PGB. Er zijn zelfs een aantal gemeenten die hebben besloten dat PGB budgetten helemaal niet verantwoord hoeven te worden. Gerelateerd aan de berichten met betrekking tot fraude lijkt dit een vreemde situatie. Alhoewel, de gangbare gedachte is wellicht dat dit soort praktijken eerder voorkomen bij de AWBZ en niet zo snel binnen de Wmo.

Een sluitende verantwoordingscyclus is essentieel
Daarom willen wij graag uit ervaring voor diverse gemeenten meegeven, en estructureerd onderbouwen, dat een goede verantwoordingscyclus onontbeerlijk is. Niet alleen vanuit het rechtmatigheid en doelmatigheid beginsel, oftewel de belangen van de budgethouder en de gemeente; het levert tevens geld op. Vanuit onze verantwoordingscyclus en controle op budget besteding zien wij namelijk dat 20% van het PGB budget niet rechtmatig kan worden verantwoord door de budgethouders en dus door gemeenten teruggevorderd kan worden. Een gestructureerd proces borgt daarnaast de belangen van de budgethouders en vermindert de invloed van de bureaus waardoor fraude vroegtijdig gesignaleerd en ingeperkt kan worden.

In de berichtgeving wordt tevens gesproken over de mogelijkheid fraude te bestrijden door een screening tijdens de intake te houden. Dit is zeker waar, wanneer het de nieuwe aanvragen en toekenningen van een PGB betreft. Het gaat niet op voor de bestaande budgetten. En dat terwijl er zeer veel ervaring op het gebied van PGB verantwoording is. Het is zonde daar geen gebruik van te maken. Zo is er binnen de AWBZ ook veel regelgeving betreffende de verantwoording voor handen, maar als deze in de praktijk niet getoetst wordt is er geen noodzaak en geen aanleiding om deze procedures te volgen. Met als gevolg dat fraude met en binnen het PGB blijft bestaan.

Onze conclusie: Laat u niet regeren door noodgevallen en richt het PGB op structurele wijze in. Als we de voorziening willen behouden voor de burgers en gemeenten is het noodzakelijk om constructief te handelen.

Wilt u profiteren van de efficiency slag binnen uw eigen gemeentelijke organisatie en de kostenbesparing, geborgd door controle op de verantwoordingen van de PGB‐houders en een goedkeurende accountantsverklaring? Wij maken graag een afspraak om de mogelijkheden voor uw gemeente te bespreken.

http://www.wmokantoor.nl/iframes/nieuwsbrieven/PGB%20fraude%20voorkomen.pdf

Trefwoorden: Gemeenten, Kantoor Rapport, Persoons Gebonden Budget, Persoonsgebonden Budget, Wet Maatschapelijke Ondersteuning,