Participatie en compensatie in de uitvoering: borging van de uitvoeringsprocessen binnen de Wmo

Participatie en compensatie in de uitvoering: borging van de uitvoeringsprocessen binnen de Wmo van WMO kantoor

Door: WMO kantoor  31-07-2009
Trefwoorden: Gemeenten, wmo, Ondersteunende Begeleiding

Het derde onderzoeksrapport WMO Kantoor
uitvoeringsprocessen binnen de Wmo

“Participatie en compensatie in de uitvoering: borging van de uitvoeringsprocessen binnen de Wmo” Dit is het jaarlijkse onderzoeksrapport van het WMO Kantoor, jaargang 3. Zoals u van ons gewend bent heeft het WMO Kantoor ook in 2009 weer een grootschalige enquête gehouden onder alle 441 gemeenten om u een objectief beeld te kunnen geven over de stand van zaken van de Wmo uitvoering anno 2009. Dit jaar heeft het WMO Kantoor zich geconcentreerd rond het volgende thema: wat is de initiële gedachte en borging van de uitgangspositie van de Wmo: compensatie en bevorderen van participatie? Kortom, hoe heeft uw gemeente de Wmo ingericht? Waar liggen de prioriteiten? Hoe verhouden de uitgangspunten van de Wmo zich na tweeënhalf jaar tot de praktijk? In hoeverre komt in uw gemeente samenhang, beheersbaarheid en procesbeheersing naar voren bij de uitvoering van de dienstverlening?

In dit derde onderzoeksrapport geven een groot aantal gemeenten een verdiepend inzicht in de huidige stand van zaken en de link tussen de dagelijkse praktijk en de borging van de initiële gedachte van de Wmo. Daarnaast is het WMO kantoor in staat geweest om een aantal gegevens te vergelijken met de respons van vorig jaar. Het onderzoeksrapport vormt hiermee tevens een helder overzicht in de gemeentelijke Wmo ontwikkelingen waar her en der interessante constatering naar voren komen. Kijk bijvoorbeeld naar de uitvoering van factuurcontrole; nog steeds voert het merendeel van de gemeenten de factuurcontrole handmatig uit in dit digitale tijdperk.

Een andere constatering is dat de beginselen van de Wmo weer op de kaart staan en, zoals blijkt uit de actuele ontwikkelingen, gemeenten hechten een groot belang aan de eigen verantwoordelijkheid en regie van gemeenten hierin. De echte slagen kunnen en moeten nu gemaakt gaan worden; dat was wat het WMO Kantoor vorig jaar al aangaf. En de benadering van gemeenten met betrekking tot de pakketmaatregel en de alfahulp wetswijziging onderstreept dit.

Doorontwikkeling heeft in het afgelopen jaar op grootschalig niveau plaatsgevonden bij gemeenten, op het gebied van de één loket gedachte en de front office. Opvallend is dat net als in voorgaande jaren er diverse ontwikkelingen plaatsgevonden hebben bij gemeenten, zo zien we een kleine verschuiving ontstaan op het gebied van de automatisering, alleen blijft het tempo van de efficiency slagen in de back office achter op die in de front office activiteiten. Wilt u hier meer over weten en wilt u weten hoe het er binnen uw gemeente op de diverse deelprocessen voor staat? Vraag dan gratis ons rapport op via ons Klant Contact Centrum op tel. nr. 088 007 9499 of via de mail wmoklantencontact@wmokantoor.nl

Trefwoorden: Dienstverlening Wmo, Factuurcontrole, Factuurcontrole zorg, Gemeenten, Kantoor Rapport, Ondersteunende Begeleiding, Ondersteuning uitvoering Wmo, Onderzoeksrapport Uitvoering, Persoons Gebonden Budget, PGB verantwoording, Rapportage Uitvoering, Wet Maatschapelijke Ondersteuning, wmo, Wmo uitvoering,