Vacature Wmo consultant (40 uur)

Door: WMO kantoor  07-10-2011
Trefwoorden: wmo, Dienstverlening Wmo, Vacature WMO kantoor,

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een Nederlandse wet die in 2006 is vastgesteld. Deze wet vormt de basis van het stelsel van Zorg en Welzijn. Dit stelsel bestaat naast de Wmo tevens uit de Algemene Wet  Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Destijds verving de Wmo, de Welzijnswet 1994, de Wet voorzieningen gehandicapten(WVG) en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

De Wmo beslaat nu:

·         woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen (voorheen via de WVG)

·         het oude welzijnsbeleid (voorheen via de Welzijnswet 1994)

·         de huishoudelijke verzorging (voorheen via de AWBZ)

·         de bestrijding van huiselijk geweld

·         de verzorging van Vrouwenopvang

·         de zorg voor dak- en thuislozen (Maatschappelijke Opvang)

Met ingang van 1 januari 2014 wordt de functiebegeleiding in de huidige vorm (AWBZ functiebegeleiding individueel of begeleidinggroep, in de volksmond dagbesteding) opgeheven. Daarmee is de vraag wat de gemeenten overnemen van de door de jaren heen opgebouwde expertise van zorgaanbieders.

Doel van de functie:

Het  uitvoeren van onderzoeksopdrachten op het gebied van cost control, management informatie kengetallen en uitvoering met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zodat de opdrachtgevende gemeenten optimaal worden ondersteund bij haar uitvoerende taak en verantwoordelijkheid.

Hoofdtaken en resultaatgebieden:

·         Het uitvoeren van nieuwe opdrachten bij gemeenten binnen het aandachtsgebied van het WMO kantoor, zodat deze gemeenten maximaal worden ondersteund en begeleid bij de uitvoering van haar taken en verantwoordelijkheden, verbeteringen kunnen worden gerealiseerd en waar mogelijk kosten kunnen worden bespaard

·         Het per opdrachtgevende gemeente analyseren van de beschikbare informatie en deze omzetten naar relevante kengetallen en managementinformatie, zodat bij voortduring een adequate en tijdige sturing op en beheersing van de uitvoering van de Wmo wordt mogelijk gemaakt.

·         Het plannen van de diversiteit aan eigen werkzaamheden, zodat gemeenten binnen het verzorgingsgebied gelijkmatig en op een juiste wijze worden bediend en daarnaast het samenvallen van afspraken en of deadlines wordt voorkomen.

·         Het uitvoeren van eigen onderzoeksopdrachten tot ontwikkeling of uitbreiding van het bestaande en of nieuwe dienstenpakket van het WMO kantoor, zodat een continue verbetering en optimalisatie kan worden gerealiseerd en nieuwe ontwikkelingen snel worden ingepast.

·         Het bij voortduring op de hoogte blijven van de vragen en behoeften van de opdrachtgevende gemeenten. Zowel op het gebied van de bestaande wetgeving als bij nieuwe landelijke ontwikkelingen, zodat het bestaande dienstenpakket, daar waar nodig, tijdig en juist kan worden aangepast aan de actuele situatie.


Kwantitatieve informatie:

Omzet per jaar                                                                   € 125.000,--

Consultancy opdrachten                                                      + 80 %

Relatiebeheer                                                                     + 20 %

Aantal gemeenten binnen verzorgingsgebied                          + 70


Aard en omvang van de functie:

Van de Consultant wordt verwacht dat hij contacten onderhoudt op zowel uitvoerend als op management niveau binnen de gemeenten van het hem toegewezen verzorgingsgebied. Daarbij moet gedacht worden aan zowel Sectorhoofden, Afdelingshoofden als aan uitvoerende ambtenaren. Afhankelijk van het onderwerp zal de Consultant het juiste aanspreekpunt moeten kiezen om zijn boodschap of missie op een juiste wijze ingang te doen vinden binnen de betreffende gemeente.

De Consultant is gewend uit de beschikbare gegevens zodanige management informatie te genereren dat een juist en volledig beeld ontstaat waarop een adequate sturing van en ingrijpen op de uitvoering mogelijk is. De Consultant is gewend financiële gegevens goed te interpreteren en de juiste statistische analyses uit te voeren, zodat bij een gegeven situatie de meest geëigende sturingsinformatie ter beschikking komt. Hij zal daarbij steeds een proactieve houding aannemen teneinde zijn opdrachtgevers maximaal te bedienen.


Opleiding en ervaring:

HBO werk en denkniveau.

HBO – WO Opleiding (bijvoorbeeld) Financieel Service Management, Commerciële Economie, Bedrijfskunde, Organisatiekunde, Bestuurskunde, of Gezondheidswetenschappen

Kennis van en ervaring met wettelijke uitvoeringsorganisaties (Gemeenten).

Kennis van en ervaring met analyse methoden en technieken.

Kennis van en ervaring met AWBZ en Wmo.

kennis van en ervaring met onderhandeling binnen een ambtelijke omgeving


Ben jij die teamplayer, degene die de kansen ziet, deze ook zelf benut én staat voor een kwalitatief eindresultaat waar de opdrachtgevers mee vooruit kunnen! Stuur dan een email met motivatie en curriculum vitae ter attentie van Nincouche Ligthart.

Trefwoorden: Dienstverlening Wmo, Vacature WMO kantoor, wmo,

Ander nieuws en updates van WMO kantoor

Vacature: Senior Wmo consultant (40 uur) van WMO kantoor thumbnail
15-07-2011

Vacature: Senior Wmo consultant (40 uur)

Wegens uitbreiding van het personeel  zoeken wij een ambitieuze en gedreven senior Wmo consultant die toe is aan een nieuwe carrièremove! Bouw je mee aan de Wmo 3.0?