Papierrecycling levert geld op

Door: Boogers Recycling  12-05-2011
Trefwoorden: Bedrijfsafval, Groenafval, Papier Recycling

Miljoenen kunnen bespaard worden door gemeenten als er meer aan recycling zoals papierrecycling of plastic recycling wordt gedaan. Uit cijfers van een ingenieurs- en adviesbureau blijkt dat het gescheiden inzamelen van afval zoals groenafval, oud papier, bedrijfsafval, glas, plastic en textiel, uit huishoudens en bedrijven reeds leidt tot flinke besparingen. Papier recycling, plastic recycling en composteren leveren juist geld op, terwijl het verbranden van afval geld kost. Daarnaast levert het scheiden van afval en hergebruiken een flinke milieuwinst op.

Gemeenten waarin inwoners heel weinig of niks doen aan afval scheiden, zijn veel meer geld kwijt aan afvalstoffen heffing, dan inwoners die dat wel doen. Vooral in grote gemeentes wordt er heel weinig afval gescheiden. Volgens het adviesbureau is het scheiden van afval van gebieden die verstedelijkt zijn moeilijk.

Men moet afval meer gaan beschouwen als een grondstof en niet als restmateriaal. Het wel of niet slagen hierin ligt voor het grootste deel in handen van de gemeenten, want deze zijn ook mede verantwoordelijk.

Trefwoorden: Bedrijfsafval, Groenafval, Papier Recycling, Papierrecycling