Meer transparantie bij mentale klachten werknemer

Door: Portus Coaching  23-08-2006

De online vragenlijst is opgesteld door e-Syntax, een bedrijf dat de afgelopen jaren een expertsysteem heeft gebouwd op het gebied van (mentale) gezondheid en werk. Na het invullen ontvangt de coach van Portus een digitaal rapport met daarin gezondheids- en persoonlijkheidsprofielen, aangevuld met een risicoprofiel en interventiesuggesties. Het rapport vormt de input voor het aansluitende, persoonlijke intakegesprek tussen cliënt en coach. Portus Coaching is op deze manier beter in staat om de doelstellingen en het aantal sessies van het coachingstraject te definiëren. Na afloop van het traject vindt opnieuw een online test plaats via e-Syntax. Deze verschaft zowel de opdrachtgever als Portus objectieve, wetenschappelijke verantwoorde gegevens over de resultaten. Voor de opdrachtgevers betekent dit vooral ook maximale transparantie in vraagstukken die tot op heden door hen als vaag en ongrijpbaar werden ervaren. Voor meer informatie: Martin van der Schans, directeur Portus Coaching, tel. 0620549979 Achtergrondinfo: www.portuscoaching.nl en www.e-syntax.nl