Dennis Weber benoemd tot bijzonder hoogleraar Europese Ondernemingsbelastingen

Door: Loyens & Loeff  01-05-2006
Trefwoorden: Finance, Belastingadviseur, Ondernemingsbelastingen

AMSTERDAM / ROTTERDAM, 1 mei 2006 – Belastingadviseur Dennis Weber (36) is door het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam per 1 mei 2006 benoemd tot bijzonder hoogleraar Europese Ondernemingsbelastingen.

De leeropdracht omvat de invloed van het EG-recht op de nationale ondernemingsbelastingen en de wenselijkheid en vorm van gehele of gedeeltelijke harmonisatie van de Europese ondernemingsbelastingen. Steeds meer EG-lidstaten, waaronder Nederland, passen hun vennootschapsbelasting aan om het fiscale vestigingsklimaat te versterken en de vennootschapsbelasting EG ‘proof’ te maken. Zo heeft de regering vorige week een voorstel ingediend om in Nederland een nieuw regime voor beleggingsinstellingen te introduceren. Daarnaast zal de vennootschapsbelasting (‘Vpb 2007’) worden gemoderniseerd, wat onder meer leidt tot een verlaging van de Vpb tot 25%. De aanleiding tot dergelijke maatregelen is de toenemende belastingconcurrentie binnen de Europese Unie en de steeds ingrijpender invloed van de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie op de vennootschapsbelasting.

De Europese Unie wil tegen 2010 de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld worden. Volgens de Europese Commissie is bij de verwezenlijking van dit doel een hoofdrol weggelegd voor de vennootschapsbelasting. Die hoofdrol is op 11 september 2004 bevestigd door de Europese Raad die heeft besloten een werkgroep in te stellen om plannen voor een ‘common consolidated EU Corporate tax base’ en voor ‘Home State taxation’ uit te werken. Deze twee ontwikkelingen, die zich zowel nationaal (aanpassing nationale vennootschapsbelasting) als op Europees niveau (ontwerp van een Europese vennootschapsbelasting en in de tussentijd deelharmonisatie op knelpunten) afspelen, zijn aanleiding om de leerstoel in te stellen.

Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar deze problematiek is relatief schaars. Tot nu toe heeft vooral de Europese Commissie onderzoek uitgevoerd en in mindere mate het bedrijfsleven. Voor zover bekend is in Europa momenteel geen leerstoel die zich toespitst op Europese ondernemingsbelastingen.

Over Dennis Weber
Dennis Weber is hoogleraar Europese Ondernemingsbelastingen aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij leidt het onderzoek internationaal en Europees belastingrecht dat is ondergebracht bij het Amsterdam Center for International Law (ACIL) van de UvA. Als gastdocent geeft hij college aan de opleiding Europese Fiscale Studies van de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Vrije Universiteit van Amsterdam en aan het International Tax Center Leiden (LL.M Program in International Taxation).

Als belastingadviseur is hij verbonden aan Loyens & Loeff waar hij het Europese belastingrechtteam leidt. In dat kader is hij betrokken bij talloze procedures op het gebied van het Europese belastingrecht voor Nederlandse rechters en het Europese Hof van Justitie en adviseert hij vooral multinationale ondernemingen. Weber schreef een boek getiteld ‘Tax avoidance and the EC treaty freedoms’ (2005) en publiceerde meer dan dertig artikelen over Europees belastingrecht in nationale en internationale vakbladen, zoals het Weekblad Fiscaal Recht, FED Fiscaal weekblad, European Taxation, EC Tax Review en Intertax. Ook publiceerde hij ruim 150 columns over belastingen in diverse Nederlandse kranten.

Weber is coördinator van de opleiding Internationaal en Europees Belastingrecht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en lid van de sectie Europees fiscaal recht van de NOB. Ook is hij lid van de European Tax Law Group, een onafhankelijke groep belastingadviseurs die zich bezighouden met Europees belastingrecht.

Weber is raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof ’s-Hertogenbosch, waar hij vooral betrokken is bij zaken op het gebied van het Europese belastingrecht.

Trefwoorden: Belastingadviseur, Finance, Ondernemingsbelastingen