Raymond Luja benoemd tot hoogleraar Comparative Tax Law

Door: Loyens & Loeff  28-04-2006
Trefwoorden: Finance, Fiscaal, Economie

AMSTERDAM / ROTTERDAM, 28 april 2006Raymond Luja (29) is door het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht benoemd tot hoogleraar Comparative Tax Law. De benoeming geldt voor vier dagen per week. Luja blijft als belastingadviseur verbonden aan de Kennisgroep Europees Belastingrecht van Loyens & Loeff in Amsterdam.

Hij gaat zich toeleggen op het bestuderen van het Nederlandse belastingrecht in rechtsvergelijkend, internationaal perspectief. Een belangrijke taak is ook de verdere uitbouw van het Engelstalige masterprogramma International Tax Law, waarin het Europese en internationale belastingrecht centraal staan.

Het rechtsvergelijkend onderzoek sluit goed aan bij de expertise van Luja op het gebied van fiscale staatssteun, waarmee hij internationale bekendheid heeft verworven. In 2003 promoveerde hij op dit onderwerp, waarbij hij onder meer concludeerde dat staten de regelgeving niet altijd even nauwkeurig naleven, zeker wanneer ter behoud van werkgelegenheid en het aantrekken van multinationals sociaal-economische overwegingen de overhand voeren. In zijn proefschrift bepleit hij een objectieve en onafhankelijke wetenschappelijke beoordeling van deze veelal politiek beladen dossiers. Luja zal onder meer zijn onderzoekslijn op dit gebied voortzetten.

Luja is fiscaal econoom en jurist. Hij is sinds 1998 werkzaam bij de Capaciteitsgroep Belastingrecht van de Universiteit Maastricht en sinds 2001 verbonden aan Loyens & Loeff. Hij is gastdocent bij het International Tax Center te Leiden en bij de International Tax Academy van het International Bureau of Fiscal Documentation te Amsterdam en lid van de Onderzoeksschool Ius Commune.

Trefwoorden: Belastingrecht, Economie, Finance, Fiscaal, Universiteit