Aantal vergunningen met 40 procent omlaag

Door: Ministerie Van Economische Zaken  01-05-2006
Trefwoorden: Vergunningen, Economische Zaken

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Gennip ingestemd met de aanpak om het aantal vergunningenstelsels drastisch te beperken. Zowel voor burgers als bedrijven vermindert de vergunningenlast sterk.

Met de voorstellen voor afschaffing en verbetering kan de komende jaren het aantal verleende vergunningen met 40 procent omlaag. Daardoor wordt ondermeer bouwen, transport, parkeren en vissen een stuk makkelijker. Voor ondernemers betekent de vereenvoudiging een versterking van hun concurrentiekracht.

Stelsel doorgelicht
Het kabinet wil het mensen makkelijker maken zaken te doen met de overheid en het wil de dienstverlening verbeteren. Uit een doorlichting van vergunningenstelsels bij departementen, andere overheden en projecten in specifieke sectoren, bleek dat de vergunningenlast drastisch omlaag kan én moet.

Ondernemers en burgers profiteren
Bekende vergunningenstelsels voor ondernemers die verdwijnen of sterk worden vereenvoudigd hebben betrekking op milieubepalingen, bouw en verbouw, goederenvervoer over de weg en horeca. Burgers zullen snel verbeteringen merken door het afschaffen van bijvoorbeeld de sportvisakte, vereenvoudiging en digitalisering van de aanvraag van bouw-, kap- en parkeervergunningen en voor het organiseren van straatfeesten. Het gebruik van frequenties voor radar en marifoon in de pleziervaart wordt vergunningenvrij.

Inzicht in prijzen
De toepassing van de zogeheten ‘lex silencio positivo’ wordt uitgebreid met ruim twintig vergunningenstelsels. Dit betekent dat als de termijn voor een beschikking of besluit door de overheid is verstreken, de aanvrager ervan uit mag gaan dat de vergunning is toegewezen. Er komt een ‘kostendragerrichtlijn’ waardoor vergunningaanvragers duidelijk inzicht krijgen in de manier waarop de prijs van een vergunning is bepaald.

Meer informatie over de vermindering van de vergunningenlast vindt u op http://www.vereenvoudigingvergunningen.nl.

Trefwoorden: Economische Zaken, Vergunningen

Contact Ministerie Van Economische Zaken

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share