Akkoord over EU-dienstenrichtlijn

Door: Ministerie Van Economische Zaken  31-05-2006
Trefwoorden: Dienstverlening, Bolkestein, Dienstenrichtlijn

De Europese ministers van Economische Zaken hebben op 29 mei 2006 ingestemd met een nieuw voorstel voor de dienstenrichtlijn. Deze richtlijn moet het vrije verkeer van diensten en de vrije vestiging van dienstverleners binnen de Europese Unie (EU) bevorderen.

Het voorstel voor de richtlijn, ingediend door oud-eurocommissaris Bolkestein, was begin 2006 aangepast na kritiek van het Europees Parlement. Het oorspronkelijke idee was om alleen de regels van het land van waaruit de dienstverlener opereerde, te laten gelden (het land-van-oorsprongbeginsel). Dat uitgangspunt is inmiddels uit de richtlijn geschrapt. De nieuwe dienstenrichtlijn vergemakkelijkt zowel de export als de import van diensten. Ook wordt naar verwachting meer geïnvesteerd in diensten.

Onnodige dubbele vereisten
De concept-richtlijn gaat na het akkoord van de Europese ministers nu opnieuw ter beoordeling naar het Europees Parlement. Na invoering door de lidstaten heeft de dienstenrichtlijn aanzienlijke positieve economische effecten. Nu moeten dienstverleners die over de grens hun diensten willen verlenen aan allerlei extra en dubbele vereisten voldoen, zoals vergunningen en registraties. Dat is niet efficiënt en belemmert het vrije verkeer van diensten in Europa. Ook bij vestiging in een ander land komt de dienstverlener vaak onnodige belemmeringen tegen.

Belemmeringen in kaart brengen
Staatssecretaris Van Gennip en minister Brinkhorst van Economische Zaken hebben er de afgelopen tijd vooral op gehamerd dat alle landen de huidige belemmeringen goed in beeld brengen. Vervolgens kan bekeken worden of die belemmeringen terecht zijn of dat ze onevenredig en onnodig nadeel opleveren voor buitenlandse dienstverleners. Van Gennip was blij met het resultaat: ‘Zonder die screenings- en meldingsbepaling was de richtlijn een papieren tijger geworden. Dan zouden bedrijven nog steeds zelf alle belemmeringen moeten aanvechten.'

Trefwoorden: Bolkestein, Dienstenrichtlijn, Dienstverlening,

Contact Ministerie Van Economische Zaken

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share