‘Analfabetisme is ook een economisch probleem’

Door: Ministerie Van Economische Zaken  07-09-2006
Trefwoorden: Economie, Analfabetisme

Minister Wijn heeft op 6 september 2006 een rapport in ontvangst genomen over de maatschappelijke kosten van laaggeletterdheid. Laaggeletterdheid kost Nederland jaarlijks 537 miljoen euro.

Het rapport ‘Stil vermogen, een onderzoek naar de maatschappelijke kosten van laaggeletterdheid’, is uitgevoerd door de economen Wim Groot en Henriëtte Maassen van den Brink, in opdracht van de Stichting Lezen & Schrijven. ‘Analfabetisme is niet alleen een sociaal probleem, maar ook een economisch probleem. Dat wordt wel duidelijk in dit rapport,’ stelde minister Wijn. ‘Als Nederland zich wil profileren als kenniseconomie, moet het percentage laaggeletterden drastisch worden teruggebracht.’

Gevolgen voor de hele samenleving
Elf procent van de Nederlandse bevolking valt in de categorie laaggeletterd. Dat houdt in dat hun niveau van lezen en schrijven zo laag is dat ze niet maatschappelijk kunnen functioneren. Uit het onderzoek blijkt dat laaggeletterden vaker een misdrijf begaan, minder verdienen, vaker gebruik maken van een uitkering en ongezonder zijn. Een structurele aanpak van laaggeletterdheid zou de samenleving een besparing opleveren van 537 miljoen euro.

Initiatieven
Wijn: ‘De overheid is zich al langer bewust van de economische en maatschappelijke gevolgen van laaggeletterdheid. Er zijn tal van initiatieven, zoals het Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006-2010 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Doelstellingen daarin zijn ondermeer: het terugdringen van het aantal leerlingen op het allerlaagste niveau en het verhogen van het aantal deelnemers aan alfabetiseringscursussen.’

Maar minister Wijn verwacht ook inspanningen van het bedrijfsleven. Hij refereerde daarbij aan het pakket Taalkracht, dat de Stichting Lezen & Schrijven voor bedrijven heeft ontwikkeld.

Trefwoorden: Analfabetisme, Economie,

Contact Ministerie Van Economische Zaken

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share