Brinkhorst en bedrijvenmissie naar Roemenië en Bulgarije

Door: Ministerie Van Economische Zaken  21-04-2006
Trefwoorden: Economie, Bedrijvenmissie

21 april 2006 - Brinkhorst en bedrijvenmissie naar Roemenië en Bulgarije Minister Brinkhorst van Economische Zaken bezoekt van 9 tot en met 11 mei Roemenië en Bulgarije. Hij leidt daarbij ook een bedrijvenmissie van 34 Nederlandse bedrijven, die van 7 tot en met 12 mei dezelfde landen bezoekt. Deze zijn onder meer afkomstig uit de  energie, de metaalsector en de agro/food sector.

Doel van de reis is een gedachtewisseling over EU gerelateerde vraagstukken in verband met de komende toetreding van Roemenië en Bulgarije tot de EU en het initiëren en intensiveren van politieke relaties met beide landen op het gebied van energie. Ook heeft het bezoek als doel om Nederlandse ondernemingen op de Roemeense en Bulgaarse markt beter te positioneren. Hiertoe zal J. Kamminga, voorzitter van FME-CWM de bedrijvendelegatie leiden.

In Roemenië zal minister Brinkhorst onder meer gesprekken voeren met Minister President Tariceanu en de ministers van EU-zaken, Economie&Energie en Klimaat.
Ook zal de minister hier een energie seminar over een aantal op te zetten bilaterale projecten in energie-efficiency en duurzaamheid openen. In Bulgarije staan onder andere een gesprek met de Minister president Stanisjev  en de ministers van EU-zaken, van Energie en van Milieu op het programma. Ook zal de minister hier aan de University of National and World Economy een lezing houden met als thema toetreding tot de EU met als focus energie.

Achtergrond
Roemenië en Bulgarije zijn beide landen die op de drempel van toetreding tot de Europese Unie staan. Dit biedt interessante perspectieven voor een intensivering van de bilaterale relaties op veel terreinen, waaronder zeker energie. Voor het bedrijfsleven gelden beide landen als interessante business opportunities gezien de nabije ligging, een relatief hoog opleidingsniveau, een laag prijspeil en relatief kleine culturele verschillen met Nederland in vergelijking tot bijvoorbeeld landen als China en India.

De Nederlandse uitvoer naar en invoer uit Roemenië vertoont de laatste jaren al een stijgende tendens. In 2005 werd voor een bedrag van 824 miljoen Euro naar Roemenië geëxporteerd en bedroeg de waarde van de import uit Roemenië 443 miljoen Euro. Nederland is bovendien één van de belangrijkste buitenlandse investeerders in Roemenië. De Nederlandse uitvoer naar Bulgarije had in 2005 een waarde van 299 miljoen Euro, terwijl voor 118 miljoen Euro uit Bulgarije werd geïmporteerd. In Bulgarije is Nederland de vijfde investeerder in het land.

Trefwoorden: Bedrijvenmissie, Economie,

Contact Ministerie Van Economische Zaken

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share