Commissie neemt innovatieprogramma’s onder de loep

Door: Ministerie Van Economische Zaken  17-08-2006
Trefwoorden: Innovatie, Economie

Staatssecretaris Van Gennip (Economische Zaken) heeft een adviescommissie ingesteld die innovatieprogramma’s gaat beoordelen op hun bijdrage aan duurzame economische groei van Nederland. Deze onafhankelijke commissie staat onder leiding van SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan en bestaat verder uit leden die zicht hebben op internationale trends en kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven.

De commissie, voluit de Strategische Adviescommissie Innovatieprogramma’s, heeft een belangrijke taak in de programmatische aanpak van het nieuwe innovatiebeleid van het ministerie van Economische Zaken (EZ). In deze aanpak kunnen bedrijven en instellingen een gezamenlijke visie op nieuwe ontwikkelingen, markten en technologieën opstellen, die uitmondt in een innovatieprogramma gericht op topprestaties. Eerder zijn door het Innovatieplatform sleutelgebieden benoemd (onder andere Hightech Systemen en Materialen, Water en Flowers & Food) waarbinnen een aantal pilot-innovatieprogramma’s is ontwikkeld. In de toekomst zullen ook nieuwe gebieden aan de commissie worden voorgelegd.

De overheid speelt in het proces een faciliterende rol en kan in de programma's participeren. Het voortouw ligt echter bij het bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Trefwoorden: Economie, Innovatie

Contact Ministerie Van Economische Zaken

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share