Commissie Stevens: minder regels voor de industrie

Door: Ministerie Van Economische Zaken  22-05-2006
Trefwoorden: Industrie, Juridisch, Deregulering

Een actieplan van het kabinet moet de regeldruk voor de industrie verminderen. En in dat plan zullen de adviezen van een commissie onder leiding van professor Leo Stevens nauw worden betrokken. Dat zei staatssecretaris Van Gennip donderdag 18 mei bij de overhandiging van het domeinrapport Industrie. Stevens is opsteller van het rapport.

In totaal doet de commissie Stevens tien aanbevelingen. Er wordt onder andere geadviseerd om beroepsprocedures te beperken, het ontslagrecht te versoepelen, het aantal vergunningen voor het mkb te verminderen, de autonomie van gemeenten terug te draaien, aanbestedingsprocedures efficiënter te maken en misverstanden uit de weg te ruimen.

Rigide
Stevens erkent dat wetten en regels nodig zijn voor een ordelijk verloop van het economisch verkeer. ‘Maar het kan ook te rigide zijn. Ik ben de afgelopen tijd veel over de vloer geweest bij ondernemers. En wat ik heb gehoord is niet meer leuk.’

Staatssecretaris Van Gennip bespreekt de eerdere aanbevelingen van Stevens - de top tien van ergernissen van het bedrijfsleven - vrijdag 19 mei in het kabinet. 'Ik wil een groot aantal aanbevelingen overnemen. Maar we moeten niet vergeten dat we al maatregelen hebben genomen. Er zijn al minder regels. Ondernemers merken al dat we er mee bezig zijn. Maar iemand die al geholpen is, die belt mij niet meer,' aldus de staatssecretaris.

Het Domeinrapport Industrie is de derde set van aanbevelingen die de Commissie Stevens uitbrengt aan het kabinet. Stevens stelde eerder een top 10 van ergernissen van het bedrijfsleven op, hij zette aanbevelingen op papier om de regeldruk in het financieel-administratieve domein te verminderen en in maart 2006 verschenen adviezen om de inspectiediensten naar ondernemingen toe efficiënter te laten functioneren.


Trefwoorden: Deregulering, Domeinrapport Industrie, Industrie, Juridisch,

Contact Ministerie Van Economische Zaken

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share