Convenant voor beter ondernemersklimaat in Noorden

Door: Ministerie Van Economische Zaken  11-06-2006
Trefwoorden: Economie, Ministerie, Convenant

In de provincies Groningen en Drenthe gaat een pilot van start die het ondernemersklimaat moet stimuleren. Staatssecretaris Van Gennip heeft hiervoor op 7 juni 2006 een convenant ondertekend.

De pilot vindt plaats in de regio Veenkoloniën/Oost-Groningen. Om het ondernemersklimaat te verbeteren, worden strijdige regels aangepakt, vergunningen doorgelicht en vereenvoudigd en de invoering van de Omgevingsvergunning voorbereid; één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Verder kunnen ondernemers bij een regionaal meldpunt hun ervaringen en suggesties rond de knelpunten melden. Om de communicatie met ondernemers te verbeteren, worden bedrijvenloketten opgericht die waar mogelijk op regionaal niveau zullen werken. Deze sluiten aan bij het landelijke Bedrijvenloket.

Tweede pilot
Het convenant is de uitwerking van afspraken om het ondernemersklimaat in de regio te verbeteren tussen de Agenda voor de Veenkoloniën, de Streekraad Oost-Groningen, de Kamers van Koophandel Drenthe en Groningen, en het MKB-Noord. Later dit jaar volgt een tweede pilot in het Noordzeekanaal-gebied.

Vier trajecten in één project
Het ministerie van Economische Zaken stelt kennis en begeleiding beschikbaar voor het proefproject. ‘Met dit convenant worden vier overheidstrajecten die gericht zijn op gemeentes gecoördineerd: de vereenvoudiging van vergunningen, de aanpak van tegenstrijdige regels, het Bedrijvenloket en de invoering van de omgevingsvergunning van VROM.,’ legt een beleidsmedewerker van EZ uit. ‘Met dit regionale convenant bereiken wij in één keer verschillende kleinere gemeentes. Gemeentes krijgen op hun beurt de kans om van elkaar te leren,’aldus de beleidsmedewerker.

Trefwoorden: Convenant, Economie, Ministerie, Ondernemersklimaat, Stimulering

Contact Ministerie Van Economische Zaken

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share