Creatieve projecten krijgen 8 miljoen euro

Door: Ministerie Van Economische Zaken  26-05-2006
Trefwoorden: Overheid, Subsidieregeling, Creatieven

Het kabinet trekt 8 miljoen euro uit in 2006 voor de Creative Challenge Call. Hiermee willen minister Brinkhorst, staatssecretaris Van Gennip en staatssecretaris Van der Laan (Cultuur en Media) de samenwerking tussen de creatieve industrie en het bedrijfsleven stimuleren.

Van de 8 miljoen euro is 3 miljoen euro bestemd voor minimaal 30 kleine projecten. De gehonoreerde kleine projecten worden ondersteund met een eenmalige financiële bijdrage van maximaal 100.000 euro. De subsidie voor de kleine projecten wordt begin november 2006 toegekend.

5 Miljoen euro gaat naar enkele grote projecten. Deze subsidie wordt in het najaar  toegekend. De uitvoering van de subsidies is in handen van de EVD.

Voorstellen

Nederlandse bedrijven, creatieve ondernemers en brancheverenigingen kunnen voorstellen indienen waarin netwerkvorming, kennisuitwisseling en samenwerking tussen de creatieve organisaties en het bedrijfsleven centraal staan. De creatieve industrie omvat de kunstsector, musea en monumenten, de content industry (uitgeverij, nieuwe media, audiovisuele branche) en de creatieve zakelijke dienstverlening (vormgeving, architectuur, gaming, et cetera).

Samenwerking tussen creatieven en bedrijfsleven

Het doel van het programma Creative Challenge Call is om partijen uit de creatieve sector, het bedrijfsleven en kennisinstellingen bij elkaar te brengen. De subsidieregeling vormt een onderdeel van een breder pakket acties, zoals beschreven in de brief ‘Ons Creatieve Vermogen’

Neem voor meer informatie contact op met Postbus 51, telefoon 0800 - 646 39 51, e-mail: ezinfo@postbus51.nl.

Trefwoorden: Creatieven, Overheid, Subsidieregeling

Contact Ministerie Van Economische Zaken

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share