Definitieve besluiten gaswinning Waddenzee ter inzage

Door: Ministerie Van Economische Zaken  09-07-2006
Trefwoorden: Energie, Waddenzee, Gaswinning

De besluiten over gaswinning onder de Waddenzee zijn definitief. Belanghebbenden kunnen de stukken van 7 juli tot en met 17 augustus 2006 inzien en er eventueel tegen in beroep gaan.

Op gaswinning onder de Waddenzee is de rijksprojectenprocedure van toepassing. Als gevolg hiervan kunnen belanghebbenden van 7 juli tot en met 17 augustus 2006 de eenendertig definitieve besluiten inzien. Zij hebben tot die tijd de mogelijkheid in beroep te gaan tegen de besluiten..

De besluiten maken gaswinning onder de Waddenzee door de NAM mogelijk vanaf de locaties Moddergat, Vierhuizen en Lauwersoog.

Zienswijzen in besluiten verwekt
De ontwerpen van deze besluiten hebben eerder ter inzage gelegen. Daarop zijn bij de bevoegde bestuursorganen 17 zienswijzen binnengekomen. De bestuursorganen hebben bij de definitieve besluiten rekening gehouden met deze zienswijzen.

Een belanghebbende die kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp-besluit naar voren heeft gebracht, kan geen beroep instellen.

Ter inzage
De definitieve besluiten liggen ter inzage bij diverse overheidsinstellingen, waaronder het ministerie van Economische Zaken. Waar ze nog meer zijn in te zien, leest u op http://www.bureau-energieprojecten.nl. Op deze website staan ook de definitieve besluiten en informatie over hoe beroep kan worden ingesteld.


Trefwoorden: Energie, Gaswinning, Waddenzee

Contact Ministerie Van Economische Zaken

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share