Financiering stamcelonderzoek blijft in 7e Kaderprogramma

Door: Ministerie Van Economische Zaken  31-07-2006
Trefwoorden: Financiering, Stamcelonderzoek

Tijdens een extra Raad voor Concurrentievermogen in Brussel is een akkoord bereikt over het 7e Kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling (KP7) van in totaal 55 miljard euro. Binnen het programma blijft het mogelijk stamcelonderzoek te (co)financieren.

De mogelijkheid om stamcelonderzoek te (co)financieren was een van de laatste beslispunten in de Raad. Onder het huidige Kaderprogramma (KP6) is het mogelijk om, onder bepaalde voorwaarden en als de nationale regelgeving daartoe ruimte biedt, aanvragen in te dienen voor (co)financiering van stamcelonderzoek. Het Europees Parlement heeft zich uitgesproken voor het handhaven van deze mogelijkheid. Deze lijn is overgenomen nadat de Commissie expliciet heeft verklaard dat dezelfde typen projecten op gebied van stamcelonderzoek als onder KP6 in aanmerking kunnen komen voor (co)financiering in KP7.

Zorgvuldige behandeling gewaarborgd
Nederland kan zich vinden in het gevonden compromis. De Nederlandse regering is van mening dat hiermee evenwichtige en zorgvuldige behandeling van dit type onderzoek wordt gewaarborgd en wetenschappelijke vooruitgang van Europees onderzoek op dit terrein mogelijk is.

Bijdragen aan veiligheid
Een tweede discussiepunt tijdens de Raad betrof de reikwijdte van nucleair onderzoek binnen KP7 (Euratom). De ministers hebben ingestemd met de lijn dat het gezamenlijke Europese onderzoekscentrum zich alleen zal richten op nucleair onderzoek als dat ook bijdraagt aan de verbetering van veiligheidaspecten.

Europese onderzoeksraad
Het programma, dat loopt van 2007 tot en met 2013, omvat verder belangrijke Nederlandse prioriteiten als het vrijmaken van Europese gelden voor het midden- en kleinbedrijf, samenwerking met het EUREKA-programma en een wetenschappelijke en onafhankelijke European Research Council.

Het 7e Kaderprogramma borduurt verder op eerdere Kaderprogramma´s en maakt financiering mogelijk van verschillende soorten onderzoeksprojecten, technologie-activiteiten en beurzen voor onderzoekers.

Trefwoorden: Financiering, Stamcelonderzoek

Contact Ministerie Van Economische Zaken

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share